شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

قافله باشی:

در راستای تکریم شخصیت‌های موثر و فاخر شهر، کوچه محل زندگی "استاد قاسم انصاری" به نام این استاد تغییر پیدا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین مهدیه سادات قافله باشی رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و هنری و دبیر هیئت رئیسه شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی در رابطه با نامگذاری معابر شهر گفت:

 

 با توجه به اینکه فقط یک نماینده از شورای شهر در شورای نامگذاری داریم؛ پیشنهاد می‌کنم این شورا در کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و هنری تلفیق شود یا یک نفر از اعضاء شورای شهر به این شورا اضافه شود تا بتوانیم تسلط بهتری بر امور مربوط به نامگذاری داشته باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: باید برای گرامی داشت استاندار فقید قزوین، شهید امامی نیز معبری را به نام ایشان مزیّن کنیم.

دبیر هیئت رئیسه پارلمان محلی در ادامه خبر از نامگذاری ۴۶ معبر به نام شهیدان داد و گفت:

تعدادی از معابر به درخواست خانواده شهدا به نام شهید مزیّن شدند. همچنین با توجه به هفته پژوهش و اهمیت آن، معبری در خیابان نوروزیان و کوچه‌های فرعی آن به نام "پژوهش" نامگذاری شد.

قافله باشی اضافه کرد: حدفاصل بهشت رضوی تا بهشت فاطمه نیز به نام "رضوان" نامگذاری شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و هنری شورای اسلامی شهر قزوین در پایان بر لزوم تکریم شخصیت‌های موثر و فاخر شهر تاکید کرد و افزود:

در همین راستا کوچه محل زندگی "استاد قاسم انصاری" در ابتدای خیابان پادگان به نام این استاد تغییر پیدا کرد.

 

تصاویر مرتبط