شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون حقوقی، پیگیری و نظارت به ریاست حکمت اله داودی برگزار شد.

مقرر بود طی این جلسه مغایرت‌های واصله از فرمانداری بررسی شود که با حضور اعضاء کمیسیون و مسئولین مربوطه در شهرداری در رابطه با آن‌ها بحث و بررسی صورت گرفت.

تصاویر مرتبط