سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی برگزار شد.


 جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی به ریاست فرج اله فصیحی رامندی و با دستور کار بررسی تمدید اجاره بهاء یک باب ساختمان اداری جهت استقرار ثبت اسناد ناحیه2 (مینودر) برگزارشد.

بررسی درخواست بهروز ستوده و شرکاء واقع در اراضی سرتک دیگر دستور کار این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تصاویر مرتبط