یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری به ریاست مهدیه سادات قافله باشی برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری به ریاست مهدیه سادات قافله باشی با حضور داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با دستور کار مساعدت عمرانی به مساجد و امام زاده های سطح شهر برگزار شد.

در این جلسه درخواست مساجد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری از این مساجد بازدید صورت پذیرد.

 نحوه استفاده از سرویس های بهداشتی مساجد برای عموم شهروندان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط