سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

در هفتاد و يکمين نشست شوراي اسلامي شهر قزوين؛

اجراي پروژه هاي شهري در اصلاح بودجه 91 بررسي شد

در نشست اخير شوراي اسلامي شهر قزوين، بودجه سال 91 شهرداري با محوريت تملکات پروژه هاي شهري مورد بررسي قرار گرفت.

تملک پيرامون امامزاده حسين(ع) و ميدان مينودر، ساماندهي مزار شهدا، اجراي طرح مناسب سازي مسير دوچرخه سواري از اتوبان تا باراجين، طراحي جايگاه سمي تريلر، تکميل تهيه فيلم  و پژوهش از بلديه  تا شهرداري، تهيه نقشه جامع تأسيسات زيرزميني، از جمله مواردي است که در اصلاح بودجه سال اخير، مورد بحث  وبررسي قرار گرفت.

آسيب شناسي پياده رو سازي با تمرکز استفاده معلولين، پروژه مطالعه و طراحي  ادامه کمربندي شرق، تکميل و ادامه بوستان باراجين و مطالعه، طراحي و توسعه فضاي فرهنگي خانه فرهنگ پرديس از ديگر موارد مطروحه در اين نشست بود.

 پروژه مکان يابي، طراحي  و احداث سرويس هاي بهداشتي، تهيه طرح مبلمان سازي محيط و مبلمان شهري، مطالعه  و طراحي تقاطع هاي غير همسطح ، احداث  و تکميل مجتمع بازيافت  وکمپوست، خريد و نصب سطل زباله، احداث زائرسراي شهرداري قزوين در مشهد و تملک سراي حاج چروک، از ديگر طر ح هايي بود که در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت.

 

تصاویر مرتبط