چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

صديقي،رييس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين:

جشنواره اسباب‌بازي به تحقق اهداف بين المللي قزوين کمک مي‌کند/بزرگترين برنامه نوروزي کشور داراي پيوستهاي لازم در عرصه فرهنگي باشد

رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهر قزوين گفت: در مجموع جشنواره اسباب بازي مي تواند به بين المللي شدن قزوين کمک کند و آن را به جهان بشناساند.

به گزارش روبط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ محمدرضا صديقي رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر قزوين در حاشيه بازديد از جشنواره بازي و اسباب بازي ها در سراي سعدالسلطنه اظهار کرد: در مجموع، جشنواره اسباب بازي برنامه ارزنده اي که مي تواند به بين المللي شدن شهر قزوين کمک کند و آن را به جهان بشناساند.

وي افزود: يکي از ملاکهاي توسعه زير ساخت هاي گردشگري، برپايي چنين جشنواره هايي است و در اين بين، شهرداري قزوين حرکت بسيار ارزنده اي را در ارتباط با کودکان و نوجوانان انجام داده است چراکه يکي از زير بناها وشکل گيري جوامع توجه به موضوع مهم کودکان و نوجوانان است و به همين دليل، مي بايست بيش از اين در عرصه هاي اعتقادي و مذهبي مورد توجه قرار گيرد.

صديقي تصريح کرد: جشنواره اسباب بازي که اکنون بزرگترين برنامه نوروزي کشور نام ميگيرد، حتما بايد داراي پيوست هاي لازم در عرصه هاي فرهنگي باشد تا کودکان و نوجوانان ما که آينده سازان اين کشور و شهر هستند بتوانند با آمادگي بيشتري، در رقابت هاي فرهنگ شهروندي حضور پيدا کنند.

اين عضو شورا در خاتمه گفت: جشنواره امسال از نظم خاصي برخوردار بود و بزرگترين مشکل آن کمبود پارکينگ براي مهمانان ارجمند بود که در جشنواره هاي بعدي بايستي رفع شود.

پايان پيام/2635/فروردين96

تصاویر مرتبط