شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

در جلسه عصر امروز پارلمان محلي قزوين تأکيدشد؛

تقدير و تشکر رئيس شوراي شهر از مردم قزوين براي حضور حماسي يوم ا... 22 بهمن ماه

رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين از حضور حماسي همشهريان قزويني در راهپيمايي 22 بهمن ماه و اعلام انزجار از استکبار جهاني و صهيونيسم بين المللي تشکر و قدرداني کرد.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ فرج ا... فصيحي رامندي رئيس شوراي شهر قزوين در ابتداي جلسه عصر امروز و ابتداي بررسي بودجه سال 96 شهرداري، ضمن گراميداشت يوم ا... 22 بهمن ماه، از حضور پرشور همشهريان قزويني در راهپيمايي 22 بهمن ماه و اعلام انزجار از استکبار جهاني و صهيونيسم بين المللي تشکر و قدرداني کرد.

وي گفت: مردم بابصيرت قزوين همراه و همصدا با ايرانيان سراسر کشور (و با سر دادن شعار مرگ بر امريکا و مرگ بر اسرائيل) پاسخ دندان شکن به اظهارات بي خردانه و ديوانه وار ترامپ رئيس جمهور امريکا دادند و به جهانيان ثابت کردند ملت ايران از ياوه گويي هاي دشمنان هراسي ندارد.

رئيس شورا خطاب به رئيس جمهور امريکا گفت: تاکنون امريکا چندين رئيس جمهور به خود ديده است، افراديکه آمدند و رفتند، ولي ماندگار نشدند، اما انقلاب اسلامي ايران همچنان پايدار و پا برجا خواهد ماند.

وي ادامه داد: دشمنان ايران اسلامي و ازجمله امريکا همواره در برابر انقلاب اسلامي شکست خوردند و عامل شکست آنها قدرت نظامي و يا پيشرفت تسليحاتي نبوده، بلکه اراده الهي و نيروي غيبي همچون باد و طوفان شن بوده است، مردم وفادار ايران اسلامي با حضور پرشکوه خود به ترامپ گوشزد کردند که تو نيز همانند پيشينيان خود خوار و سرافکنده خواهي شد.

پايان پيام/2505/بهمن95

 

تصاویر مرتبط