شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

احدچگيني، نائب رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين:

چراغ راهنمايي و رانندگي تقاطع هاي شلوغ، زمان دار شوند

براي کنترل ترافيک شهر، زمان دار نمودن چراغ راهنمايي رانندگي و چراغ دار کردن تقاطع هاي شلوغ ضروري است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني در جريان بررسي لايحه بودجه سال آتي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري بر چراغ دار نمودن گردش به چپ ها و زمان دار نمودن(تايمر) چراغ قرمزهاي شلوغ تأکيد کرد و گفت: اگر چراغ هاي راهنمايي و رانندگي به سيستم زمانبندي مجهز شوند، موجب روان سازي تردد خودروها و عابرين، کاهش مصرف سوخت، آرامش و عدم استرس رانندگان پشت چراغ قرمز و ... خواهد شد.

وي ادامه داد: چراغ دار نمودن گردش به چپ ها در چهارراههاي شلوغ موجب افزايش آرامش و ايمني تردد عابرين خواهد شد و اين تجربه مثبتي که پيش از اين در قزوين انجام شده و نتايج مطلوبي به همراه داشته است.

اين عضو شورا چهارراههايي همچون محمد رسول ا...- فلسطين ، تقاطع نوروزيان - شهيد مدني و چهار راه وليعصر را از نقاط اولويت دار در افزايش ايمني شهر برشمرد.

افزايش طراحي و نصب تابلوهاي مسير در سطح شهر

سخنگوي شوراي عالي استانها همچنين افزايش طراحي و نصب تابلوهاي مسير در سطح شهر را نيز بسيار مهم و قابل تأمل اعلام کرد و اظهارداشت: اين اقدام اگر در معابر اصلي شهر همچون خيابانها انجام شود به ايمني بيشتر تردد کمک شاياني خواهد کرد.

پايان پيام/2502/بهمن95

تصاویر مرتبط