سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

عباس ظاهري، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

تدابير لازم براي لحاظ اعتبارات دولتي در لايحه بودجه شهرداري قزوين انديشيده شود

تدابير لازم براي لحاظ اعتبارات دولتي در لايحه بودجه شهرداري قزوين و بهره مندي از توان نمايندگان استان در خانه ملت و افراد اجرايي بالادست انديشيده شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري عضو شوراي اسلامي شهر قزوين اظهارداشت: تدابير لازم براي لحاظ اعتبارات دولتي در لايحه بودجه شهرداري قزوين و بهره مندي از توان نمايندگان استان در خانه ملت و افراد اجرايي بالادست، در مقايسه با شهرهاي موفق در استفاده از بودجه دولتي براي اجراي پروژه هاي عمراني، نکته مهمي است که بايد مورد توجه متوليان امر به خصوص در بودجه سال96 قرار بگيرد.

وي تصريح کرد: کاهش 8/3 دهم درصدي فروش اموال غيرمنقول شهرداري قزوين که در بودجه سال 96 پيش بيني شده است، يکي از دلايل مهم توجه شهرداري به جلوگيري از عدم فروش زمين و روي آوردن به درآمد پايدار شهري است.

پايان پيام/2465/بهمن 95

تصاویر مرتبط