سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين:

اعتراض به حق شهروندان به مشکل سدمعبر/اين معضل اجتماعي به‌همت تمامي دستگاههاي مسئول حل مي‌شود

امروز شهروندان قزويني به عدم رعايت حقوق شهروندي در شهر که گاه با سدمعبر در بازارها و سطح شهر صورت ميگيرد و وضعيت نابه ساماني را به وجود مي آورد، معترضند و اين اين اعتراض آنان به حق است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر با اشاره به وضعيت سدمعبر در قزوين اظهار داشت: امروز شهروندان قزويني به عدم رعايت حقوق شهروندي در شهر که گاه با سدمعبر در بازارها و سطح شهر صورت ميگيرد و وضعيت نابه ساماني را به وجود مي آورد، معترضند و اين اين اعتراض آنان به حق است.

وي گفت: براي چاره انديشي اين نابه ساماني ها که گاه به معضلي اجتماعي تبديل شده است، نياز به همکاري تمامي مسئولين و نهادهاي مسئول هستيم.

پايان پيام/2461/بهمن95

 

تصاویر مرتبط