شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد:

صدور مجوز فنس‌کشي و ساخت اتاقک نگهباني در اراضي مشاعي حريم شهر قزوين

به دنبال پيگيري مستمر شهروندان و تلاش شوراي اسلامي شهر و تصويب کارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان، مجوز فنس کشي و ساخت اتاقک نگهباني در اراضي مشاعي حريم شهر قزوين از سوي شهرداري داده مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين غياثوند اظهارداشت: حسين غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي پارلمان محلي با اشاره به مراجعات بيشمار و مطالبات مکرر شهروندان درخصوص صدور پروانه و مجوز اتاقک نگهباني و فنس کشي در اراضي و باغات حريم شهر قزوين و هماهنگي با کارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان گفت: مجوز فنس کشي و ساخت اتاقک نگهباني در اراضي مشاعي حريم شهر قزوين از سوي شهرداري داده مي شود و اين مجوز بر اساس کارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان صورت مي‌گيرد.

وي گفت: بر اساس اين خبر، وضعيت اراضي بسياري از مراجعين تعيين تکليف خواهد و ضمن اينکه بايد اضافه نمايم که کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين با برگزاري جلسات مستمر که اعضاي شوراي اسلامي شهر در آن حضور فعالانه داشتند، مشکلات مردم مورد بررسي قرار گرفت و به منظور تعيين تکليف موضوع، پيگيري مستمري نيز از مراجع مربوطه به عمل آمد.

پايان پيام/1610/اسفند94

تصاویر مرتبط