سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

در جلسه بررسي بودجه پارلمان محلي قزوين تأکيد شد؛

بوستان بانوان مينودر تفريگاه سالم بانوان شود

اعضاي پارلمان محلي قزوين در جلسه بررسي بودجه سال 95 بر ايجاد بوستان بانوان مينودر قزوين به عنوان تفرجگاه سالم بانوان تأکيد و افتتاح آن در نيمه اول سال جاري را ضروري دانستند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ اعضاي شوراي اسلامي شهر در جريان بررسي کد مربوط به پروژه تکميل بوستان بانوان و احداث پارک محلي در بلوک 12 مينودر ضمن تأکيد بر اينکه بوستان بانوان به مکان تفريحي سالم براي بانوان تبديل شود، اتمام به موقع و تلاش متوليان براي احداث فني و همه جانبه آن و تلاش براي افتتاح آن در نيمه اول سال آتي را مورد تأکيد قرار دادند.

فاطمه اشدري در جريان بررسي کد مربوط به تکميل پروژه بوستان بانوان مينودر براي سال 95 با اعتباري معادل 10 ميليارد ريال گفت: احداث مناسب و ايده آل بخشهاي مختلف اين پروژه و تدوين تدابيري براي حضور مطمئن و با امنيت بانوان در آن، امر بسيار مهمي به شمار مي آيد که از متوليان مربوطه مي خواهيم به آنها توجه کنند.

**

حسين غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي شورا بر تدوين طرح هاي اقتصادي از سوي سازمان خدمات طراحي شهرداري تأکيد کرد و گفت: طراحي برخي پروژه ها همچون بوستان بانوان به شکل باز و يا اپن ممکن است آينده طرح را تحت تأثير قرار دهد و بنابراين از متوليان موبوطه مي خواهيم به اين موضوع توجه بيشتري نمايند.

وي ضمن اينکه طراحي و ساخت بوستان بانوان آنهم به شکل ويژه را مهم مي دانست، اضافه کرد: بايد براي عدم اشرافيت پروژه از بناها و ساختمانهاي مجاور تدابيري انديشيده شود و بخشهاي مختلف آن همچون مسير دوچرخه با توانمندي بيشتري اجرا شود.

**

حسين صلح جو رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شورا نيز حل مشکل مشرف بودن بوستان را مورد تأکيد قرار داد و اين اقدام را براي عملکرد بهتر آنان مطلوب دانست.

پايان پيام/1599/اسفند94

تصاویر مرتبط