یکشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰

مهندس كبودوند،عضو شوراي اسلامي شهر :

بدون شك همه شهروندان قزويني و تمامي كسانيكه اتفاقات شهر قزوين را دنبال مي كنند اذعان دارند اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره سوم با همدلي و هماهنگي و بدور از حاشيه هاي بدون فايده تمامي مساعي خويش را در جهت ارتقاء جايگاه مديريت شهري قزوين و افزايش رضايتمندي شهروندان شريف قزويني معطوف نموده اند

 

بسمه تعالي  
با عرض سلام و تشكر از فرصتي كه در اختيار اينجانب قرار داده شد .بدون شك همه شهروندان قزويني و تمامي كسانيكه اتفاقات شهر قزوين را دنبال مي كنند اذعان دارند اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره سوم با همدلي و هماهنگي و بدور از حاشيه هاي بدون فايده تمامي مساعي خويش را در جهت ارتقاء جايگاه مديريت شهري قزوين و افزايش  رضايتمندي شهروندان شريف قزويني معطوف نموده اند و بهترين گواه بر اين ادعا تحولات ارزشمند كنوني در شهر قزوين است .
 شهرداري قزوين نيز حسن اعتماد شوراي شهر را بخوبي پاسخ گفته و با همت و تلاش مضاعفي سعي در پيشبرد برنامه هاي شوراي شهر دارد و واقعا جا دارد كه تشكر ويژه اي از همه زحمتكشان و دغدغه مداران شهرداري قزوين داشته باشيم.
شهرداري قزوين در دو سال گذشته نشان داد كه مي توان بسياري از مطالبات معقول و بجاي شهروندان را برآورده كرد و با تمركز به امور اجتماعي در كنار برنامه هاي عمراني مسير تحول و توسعه شهر را پيمود .
سال 1391 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني ملقب گرديده است و اين دليلي شد بر آنكه تا در اين فرصت از سرمايه هاي اصلي شهرداري قزوين يعني نيروهاي خدوم و زحمتكشي كه با حداقل امتيازات كارهاي سترگ و عظيم را در شهر قزوين رقم مي زدند توجه نمود .سرمايه هايي كه هر چند جاي جاي شهر از اقدامات آنها نشان دارد ولي نامي از آنها هيچگاه برده نمي شود . بر خود وظيفه ديدم تشكر كنم از پرسنل شريف و بي ادعاي شهرداري قزوين كه تلاشها و زحمات آنها در انتهاي سال 90 و ابتداي سال جديد چهره شهر را از گذشته بهتر كرده بود.
حال و هوايي كه چهره شهر در ابتداي سال جديد بخود گرفت ، هر چند كار عظيم و خارق العاده اي نبود و بعضا از شهرهاي هم رده قزوين آنرا تجربه كرده بودند اما در نوع خود ارزشمند بود و بايد مورد تقدير قرار گيرد فلذا شايسته است شهردار محترم قزوين منتخبيني از تمامي دست اندركاران اين اقدام ارزشمند را از مديران ارشد تا ساده ترين نيروي اجرايي را معرفي نموده و اين عزيزان در شوراي اسلامي شهر مورد تقدير قرار گيرند .
اما ضمن تشكر و تقدير مجدد از شهردار محترم و مديران مجموعه شهرداري جا دارد شوراي اسلامي شهر قزوين با بررسي دقيق و كارشناسي مشخص نمايد آيا هزينه فايده و قيمت تمام شده خدمات شهري كه با درايت شهردار محترم و پيگيري مديران ارشد شهرداري و همت پرسنل خدوم آن در حوزه هاي مختلف انجام گرفته به صرفه و صلاح شهر هست يا خير ؟ آيا با صرف همين ميزان هزينه كميت و كيفيت كارهاي ارزشمند ارائه شده منطقي است ؟ آيا در شهرهاي ديگر هم با همين ميزان هزينه اين اقدامات انجام مي گيرد ؟ اميدوارم شوراي محترم شهر قزوين با بررسي دقيق و پيگيري مناسب گزارش شايسته اي در اين خصوص براي شهروندان عزيز ارائه نمايد.(در همان جلسه تقدير از دست اندركاران فرصت مناسبي براي اين كار هست)
نكته ديگري كه بايد به آن توجه نمود تعيين تكليف نيروهاي شركتي در دستگاههاي مختلف اجرايي از جمله شهرداري است . من از اين تريبون  از جناب آقاي  عجم استاندار معزز و جناب آقاي مهندس حبيبي معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري تقاضا مي كنم نسبت به پيگيري اين موضوع كه هيات محترم وزيران كليات و جزئيات آنرا ابلاغ نموده است عنايت ويژه نمايند و حجم فراوان كارهاي اجرايي مانع از عملياتي شدن اين مصوبه نشود . آقاي استاندار، لطفا نماينده ويژه اي براي اين موضوع اختصاص دهيد و گزارش اقدامات انجام شده در اين خصوص را به اطلاع عموم مردم شريف قزوين برسانيد تا برخوردهاي سليقه اي و اجتهادهاي مقابل نص مانند برخي موضوعات استان قزوين را از ديگر استانها عقب  نياندازد .
تمركز بر حمايت از سرمايه هاي انساني و افزايش انگيزشهاي اجنماعي چنان پتانسيلي در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار خواهد داد كه براحتي بسياري از هزينه هاي جاري چنين مصوباتي جبران مي شود .
تجربه دو سال گذشته شهرداري قزوين نشان داده كه پتانسيل و توانمندي نيروهايي اجرايي و عملياتي موجود بسيار بيشتر از آنچه تصور بوده هست و با دقت و حمايت از اين سرمايه هاي ارزشمند مي توان نتايج بسيار مطلوب تري كسب نمود.
سرمايه عظيم ديگري كه شهرداري قزوين كمتر بدان توجه نموده است سرمايه  شگرف و عظيم شهروندان قزويني است كه متاسفانه با برنامه هاي حداقلي مورد توجه شهرداري قرار گرفته است متاسفانه برنامه هاي مشاركتي با شهروندان قزوين چه در حوزه هاي فرهنگي اجنماعي و چه در حوزه اقتصادي از سوي شهرداري بصورت حداقلي دنبال مي شود و باز هم پيشنهاد مي شود شوراي شهر قزوين با تشكيل كار گروهي با هماهنگي شهرداري افزايش اقدامات مشاركتي در برنامه هاي فرهنگي اجنماعي و حتي اقتصادي شهر را مورد بررسي قرار دهد.
فرهنگ شهر نشيني و مشاركت كارآمد شهروندان در اداره شهر موضوعي است كه متاسفانه در شهر قزوين در سطح مطلوبي قرار ندارد و بايد به موضوع مشاركت شهروندان در امور مختلف به ويژه حوزه هاي فرهنگي اجتماعي بيشتر توجه نمود.
 
 

تصاویر مرتبط