سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۹

رييس شوراي اسلامي شهر قزوين:

جايگاه حساس مجلس ضرورت حضور مردم در انتخابات را ايجاب مي?کند

جايگاه مهم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ضرورت نااميد سازي دشمنان قسم خورده اين نظام، به لحاظ عقلي و شرعي حضور مردم در انتخابات را ايجاب مي?کند.

 

ظاهري رييس شوراي اسلامي شهر قزوين با تاکيد بر اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: دشمنان اين نظام همواره با تبليغات و ايده هاي مختلف سعي در عدم حضور پرشور مردم در اتنخابات نمودهاند اما ملت ايران هميشه با درايت و آگاهي خود خط بطلان بر نقشه ها و افکار دشمن کشيده و بي اعتنا به جو سازي دشمن تکليف خود را در برابر اين نظام انجام داده اند.
وي در ادامه با اشاره به سخن حضرت امام خميني (ره) مبني بر اين که «مجلس در راس امور است » تصريح کرد: اين جمله نشانگر جايگاه خطير و حساس اين نهاد است چراکه عموم اموري که بايد در مجلس اتفاق بيافتد بايد از کانال مجلس عبور ميکند و همه مردم ، مديران و مسوولين ما به خوبي به اين امر آشنا هستند و اين امر ايجاب ميکند که نمايندگاني را با حداکثر آرا به مجلس بفرستند تا نمايندگان آنها بتوانند با قاطعيت و پشتوانه بيشتري از حقوق مردم و جامعه دفاع نمايند.
ظاهري انتخاب نمايندگان، شوراها وحتي رهبري را مستقيم و غير مستقيم گره خورده به آراي مردمي دانست و افزود: مردم با حضور خود ميتوانند نقش بسزايي در تعيين سرنوشت دولت وآينده کشور ايفا نمايند و اين وظيفه خطير تک تک ملت از بعد عقلاني است که در اين امر مهم شرکت نمايند.
رييس شوراي شهر قزوين همچنين با اشاره به بيانات شهيد مدرس مبني بر اين که« سياست عين ديانت است» گفت: اين جمله حاکي از آن است که انتخابات به عنوان يک امر ديني و وظيفه شرعي محسوب ميشود که مردم متدين ما نبايد از آن غافل شوند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري که افرادي را انتخاب کنيم که مردمي، ساده زيست باشند و درد مردم را بدانند و خودشان از درد مردم احساس درد کنند افزود: بايد کساني را به عنوان نماينده به اين نهاد بفرستيم که مردمي بودن را در سر لوحه کار خود قرار دهند و جلب و رضايت مردم و خشنودي پروردگار را مهمتر از هر امري بدانند.
ظاهري در ادامه به اشاره بر اينکه حضور در انتخابات بايد همراه با انتخاب فرد اصلح باشد تصريح کرد: چنين فردي بايد تعهد بيشتري به اين نظام با محوريت ولايت فقيه داشته باشد همچنين بايد داراي سواد کافي در امور مجلس، کارنامه مديريتي درخشان، با تقوي، پاک دست در امور اقتصادي، روحيه حرکت در مسير ايجاد اميد در مردم در چارچوب قانون و به دور از هر گونه اسراف در امور تبليغات باشند .
وي در ادامه به شوراها به عنوان نهادي برخاسته از متن مردم اشاره کرد و با يادآوري اختصاص هفت اصل از قانون اساسي به اين نهاد و تاکيد پايه گذار انقلاب اسلامي بر ضرورت شکل گيري به آن گفت: بايد نماينگان مجلس نيز به اين جايگاه ارج نهند و سعي در ارتقاي اين نهاد که انجام امور مردمي را در دستور کار دارند، نمايند از سوي ديگر ناديده گرفتن اين نهاد ناديده گرفتن قشرعظيمي از مردم است چراکه گاهي نمايندگان مجلس با وضع قوانيني نه تنها اين جايگاه را ارتقا ندادهاند بلکه  حتي منجر به تنزل اين نهاد شدهاند که انتخاب فردي با ديدگاه شورايي نقش بسزايي در انجام امور مردم خواهد داشت.
وي در ادامه ضمن تشکر از کانديداهايي که در صحنه پر شور انتخابات حضور پيدا کردهاند گفت: مطبوعات، صداو سيما، شهرداري، فرمانداري، استانداري وهيات هاي اجرايي و... در سراسر استان اقدامات بجايي را در راستاي حمايت از اين افراد انجام داده و ميدهند و با فراهم شدن نظارت مردم بر اتنخابات مسلما شاهد اتنخابات سالمي خواهيم بود.
ظاهري همچنين با اشاره به اختيارات نمايندگان مجلس مبني بر قانون گذاري و نظارت بر اجراي صحيح مصوبات گفت: انجام اين مهم در صورت سواد کافي در اين حيطه محقق خواهد شد از سوي ديگر نمايندگان در تبليغات خود نبايد وعده هاي خارج از اين حوزه به مردم دهند و اميد واهي در آنها ايجاد کنند چراکه عدم تحقق گفته هاي آنها بي اعتمادي و دلسردي مردم را به اين نهاد را ايجاد خواهد نمود.
رييس شوراي شهر قزوين در خاتمه با اشاره به افزايش عمر نظام و تقويت روز افزون عملکرد آن و درخشيدن در سطح منطقه و حتي جهان بعنوان دستاورد هاي مشارکت شهروندان در امور کشوري اشاره و خاطر نشان کرد: مردم آگاه و بصير ايران هميشه با حضور پررنگ خود در صحنه هاي مختلف خط بطلان بر افکار و ايدهاي دشمنان قسم خورده اين نظام که از هيچ ترفندي دريغ نکردهاند کشيدهاند د و پيروزي فرد اصلح در اين انتخابات نيز ظفري دوباره بر کفر جهاني و نظام صهيونيستي خواهد بود.
 

تصاویر مرتبط