سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

شيري، رييس کمسيون عمران شوراي شهر:

مشاور فرادست تسهيل گر فعاليت هاي عمراني خواهد بود

از ابتداي فروردين ماه تا ابتداي دهه دوم آذر ماه سال جاري افزون بر يکصد و50 لايحه به کميسيون عمران شوراي شهر ارجاع شده است که از اين تعداد يکصدو 12 لايحه مصوب، 39 لايحه رد و 2 لايحه جهت تجديد نظر و بررسي بيشتر عودت داده شده است.

 

غلامحسين شيري، رييس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين با تاکيد بر اين مطلب در نشست ارزيابي عملکرد اين کميسيون که در صحن شوراي شهر برگزار شد اظهار داشت: بيبش از 85 درصد بودجه شهرداري ،عمراني است از همين رو بيشترين حجم لوايح شهرداري نيز مربوط به کميسيون عمراني مي باشد.
رييس کميسيون عمران شوراي شهر تصريح کرد: بيش از دو سوم لوايح ارجاعي به کميسيون عمراني مربوط به بحث تملکات بوده و در مجموع رقمي حدود 26 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است.
شيري بخش ديگري از سخنانش را به تفکيک پروژه هاي عمراني شهرداري در سه حوزه معاونت عمراني، مناطق سه گانه شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن اختصاص داد و گفت: مجموع پروژه هايي که توسط معاونت عمراني انجام مي شودشامل 12 پروژه به ارزش 212 ميليارد تومان مي باشد.
رييس کميسيون عمران شهرداري افزود: در شهرداري منطقه يک افزون بر 8 ميليارد و 640 ميليون تومان، شهرداري منطقه دو هفت ميليلردو 191 ميليون تومان و شهرداري منطقه 3، 5 ميليارد و 560 ميليون تومان اعتبار به پروژه هاي عمراني اختصاص يافته و توسط 14 سازمان وابسته به شهرداري نيز جمعا 48 ميليارد تومان پروژه عمراني در سال جاري تعريف شده است.
شيري با بيان اين که حجم لوايح کميسيون عمراني زياد و بازه زماني رسيدگي به آن محدود بود از همين رو علي رغم تاکيد اعضاي کمسيون بر بررسي کارشناسانه و مو شکافانه لوايح و ارزيابي جوانب مختلف آنها بعضا اين امکان ميسر نمي شد پيشنهاد کرد؛طرح يک هفته بر پايي نشست بررسي لوايح شهرداري و ي کهفته بازديد از وضعيت پروژه هاي عمراني شهر و آشناي ينزديک با روند پيشرفت آنها در دستور کار اين کميسيون قرار گيرد تا نسبت به آسيب شناسي طر حها و برنامه هاي عمراني شهر و اتخاذ راهکار هاي علمي به منظور اعمال در سياست گذاري هاي سال هاي آتي شهرداري در حوزه عمراني اقدامات لازم صورت گيرد.
شيزسي همچنين با طرح پيشنهاد استفاده از توان علمي مشاور فرادست به عنوان تسهيل گر فعاليت هاي عمران تاکيد کرد: وسعت عملکرد شهرداري در سطح شهر اين مجموعه را بيش از ساير ادارات وساز مان ها مورد قضاوت قرار داده است و شهروندان نيز به واسطه حجم برخورد هاي روزانه خود با اموراتي که بيشترين انتظار را از آن دارند از همين رو بديهي است که هر چقدر کيفيت اجراي طرح هاي شهرداري در سطح بالاتر باشد سطح رضايت شهروندان نيز از اين مجموعه بيشتر خواهد بود.
وي افزود: کميسيسون عمراني شورا مي تواند با جذب نيرويي به عنوان مشاور فرادست سطح تعاملات خود را با شهرداري افزايش دهد وحتي در برخي از موارد و در صورت تشخيص پسشنهاداتي را در قالب طرح به شهرداري ابلاغ نمايد تا در بودجه غمراني سال هاي آتي خود براي آن ها رديفي در نظر بگيرد.
شيري در ادامه سخنانش با يادآوري وضعيت 35 هکتار زمين به عنوان دارايي غير نقدي شهرداري، گفت: املاک شهرداري سرمايه اي چند صد ميليارد توماني براي اين شهر و شهروندان قلمداد مي شود و بايد با نگاه ويژه اي در خصوص آن تصميم گيري شود.
وي در خاتمه با بيان اين مطلب که اعضاي کميسيون عمران در روزهاي آغازين فعاليت اين کميسيون در دوره سوم شوراي شهر اشراف کاملي نسبت به اين حوزه نداشتند؛ يادآور شد: در شرايط فعلي کليه اعضاي اين کميسيون با حضور جدي در جلسات و مطالعه آيين نامه هاي مربوطه، قوانين شهرداري و ... به آن دانش و مهارت لازم به منظور آسيب شناسي عملکرد عمراني شهرداري دست يافته اند و با کندوکاو هاي علمي در اين خصوص درصدد همراهي با شهرداري به منظور اجراي طرح هاي مورد نظر با حداقل آزمون و خطا و بيشترين سطح رضايتمندي از سوي شهروندان مي باشد.

تصاویر مرتبط