پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۵

در جلسه‌ي علني شوراي اسلامي شهر قزوين

ارائه گزارش عملكرد سازمان فرهنگي و ورزشي صورت گرفت.

جلسه‌ي علني شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور اعضاي شورا و رئيس سازمان فرهنگي، ورزشي شهرداري قزوين به منظور ارايه‌ي گزارش وي در مورد عملکرد اين سازمان، تشکل‌هاي مذهبي همکار و تحت نظارت سازمان فرهنگي و کميته‌ي فرهنگ شهروندي برگزار شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در اين جلسه با بيان اينکه شوراي شهر به دليل مشغله و فعاليت زياد کمتر عملکرد و برنامه‌ي کميسيون‌هاي تخصصي اين نهاد را مورد ارزيابي قرار داده است گفت: به همين دليل تصميم گرفته شد بررسي وضعيت کميسيون‌ها با طرح سوال، انتقاد و يا پيشنهاد از سوي اعضاي شوراي شهر در دستور کار قرار گيرد که با طرح سوال از رئيس کميسيون فرهنگي، رئيس سازمان مرتبط با اين کميسيون نيز جوابگو خواهد بود.
ظاهري افزود: چگونگي روند واگذاري امور به بخش خصوصي، همکاري اين ارگان با کانون‌ها و نهادهاي انقلابي، خروجي فعاليت‌هاي سازمان در بحث ارتقاي فرهنگ شهرنشيني و چگونگي انجام فعاليت‌هاي مشارکتي اين سازمان از جمله موارد مطرح شده است.
??
در ادامه وزيري‌نژاد رئيس سازمان فرهنگي، ورزشي شهرداري قزوين گزارشي از روند مشارکت محله‌ها با سازمان در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي بيان کرد و گفت: در ابتدا تصور مي‌شد فرهنگسراها اقدامات و برنامه‌هاي مساجد را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند ولي خوشبختانه به مرور زمان و با اعتمادسازي اين واقعيت پذيرفته شد که چنين نيست و فرهنگسرا در راستاي وظايف مساجد انجام وظيفه خواهد کرد.
وي تشکل‌هاي مذهبي قزوين را در سطح شهري، استاني و گاها ملي توانمند دانست و گفت: با توجه به اينکه مهمترين مقوله‌ي کاري آنها آشنا کردن مردم با مفهوم دين و سيره و رفتار ائمه‌ي اطهار است از پتانسيل و ظرفيت آنها براي برنامه‌هاي مذهبي و ديني در سطح شهر مي‌توان بهره برد که
وزيري‌نژاد که در مورد شناسايي ظرفيت تشکل‌ها و شناساندن برنامه‌هاي سازمان به اين نهادهاي غيردولتي و ديگر موارد صحبت مي‌کرد، خبر داد: توليد برنامه‌ي مشارکتي با هيات‌هاي مذهبي توانمند از جمله برنامه‌هاي پيش روي ماست که تا حدودي بدان دست پيدا کرديم.
وي در ادامه پاسخگوي سوالات و دغدغه‌هاي مطرح شده‌ي ديگر اعضاي شوراي شهر در جلسه بود.


 

تصاویر مرتبط