سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

موافقت پارلمان محلی قزوین با بودجه سازمان حمل و نقل وترافیک

درادامه بررسی بودجه پیشنهادی سازمانهای شهرداری درسال آینده ، بودجه سازمان حمل ونقل و ترافیک پس از بحث و بررسی اعضای شورای اسلامی شهرقزوین با پاره ای اصلاحات به تصویب رسید.

  به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، پروژه های اصلاح هندسی تقاطع شبکه معابرشهری، نقشه برداری معابر و تقاطع ها و متره برآورد پروژه های ترافیکی، ایمن سازی و گاردیل گذاری در محورهای نسیم شمال بلوار جمهوری اسلامی، بلوار معلم ،ساماندهی و تثبیت طرحهای اجرایی با بلوکهای بتنی، اصلاح تکمیل مسیرهای دوچرخه، موردبررسی قرار گرفت و تصویب شد.

این گزارش می افزاید، همچنین پروژه های فضای مشترک شهری خیام، مناسب سازی گذرهای عرضی عابران پیاده وآرام سازی ترافیک، خرید ونصب تجهیزات ترافیکی و خرید و اجرا و نگهداری تجهیزات سامانه چراغهای راهنمایی، ساخت، توسعه ونگهداری پارکینگ حاشیه ای، تابلوهای راهنمای مسیر، مرکز معاینه فنی شهید رجایی، حفظ ونگهداری پل های عابرپیاده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط