دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۰

احد چگيني، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

عدالت اجتماعي در گرو توجه به رشد متوازن شهر، شکل مي گيرد

رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي اسلامي شهر قزوين با تأکيد بر اينکه رشد نامتوازن و غير هماهنگ شهر موجب به هم ريختگي و نا به ساماني چهره شهر خواهد شد، گفت: اگر در برابر باورهاي نامتقارن و نابرابري که امروزه باب شده، مقوله توسعه شهر به شکل متوازن صورت بگيرد، عدالت اجتماعي تحقق مي يابد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني با تأکيد بر توسعه متوازن شهرها و ضرورت تدوين برنامه هايي در اين بخش براي شهر قزوين، افزود: بي توجهي به رشد و توسعه همه جانبه شهر، عدالت اجتماعي را نيز تحت تأثير قرار داده و حتي مانع شکل گيري و تداوم آن مي شود.

وي يادآور شد: اگر شهر را يک موجود زنده بدانيم، بايد به رشد تمامي بخشهاي آن به يک ميزان توجه کنيم و تمامي قسمتها را طوري رشد دهيم که ضمن ارتباط مستمر و سازنده با يکديگر، براي يک هدف و آنهم رشد کل مجموعه فعاليت داشته باشند.

چگيني با اشاره به سياستي که شوراي شهر در راستاي توجه به توسعه متوازن در دستور کار خود قرار داده و در اين دوره نيز بسيار بر آن تأکيد دارد، افزود: با توجه به مقوله مهم توسعه متوازن، پروژه هاي مهمي در نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شده است تا به اين هدف متعالي بيش از قبل نزديک شود.

اين عضو شورا با اشاره به پروژه هايي که در مناطق کمتر توسعه يافته شهر از سوي شهرداري و با توجه به سياست شورا طراحي و اجرا مي شود، اضافه کرد: تقاطع غير هم سطح امام رضا(ع) و پل خليج فارس در بلوار جمهوري اسلامي و ابتداي جاده بويين زهرا، احداث فرهنگسراي عفاف و حجاب در خيابان راه آهن و بوستان 26 هکتاري ملاخليلا در دو راهي همدان از جمله اين موارد است.

وي همچنين چند بانده نمودن مسير ميدان مينودر تا منطقه رشتقون را که با مشارکت شهرداري و اداره کل راه و شهرسازي صورت مي گيرد و نيز تعريض ورودي ناحيه دانش و ناصرآباد را از پروژه هاي مهمي دانست که با رعايت اصول و تدوين ساختارهاي مربوطه، عملياتي و اجرايي خواهند شد.

چگيني در پايان با تأکيد بر توانمندي شوراياران در انتقال مسائل و مشکلات نواحي مختلف شهري و به ويژه نواحي منفصل به شورا، افزود: در اين رابطه جلسات متنوعي در سال گذشته با محوريت تعيين سياست گزاري ها و تدوين بودجه سال 94 در دستور کار خود قرار داديم که شوراياران مباحث و پيشنهادات مهمي را در رابطه با عمران و آباداني اين مناطق مطرح کردند که در دستور کار قرار گرفته است.

پايان پيام/1228/فروردين94

تصاویر مرتبط