پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

داودي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

نقش محوري دهکده طبيعت در جذب گردشگر/شوراي شهر پروژه را تا تکميل فاز نهايي حمايت مي کند

حکمت اله داودي با بيان اينکه تکميل فاز دوم دهکده طبيعت يکي از ضروريات شهر قزوين محسوب مي شود، ادامه داد: با توجه به اينکه اين مکان در مسير عبوري استانهاي شمال و غرب کشور واقع شده است، به نحو مطلوبي مي تواند در جذب گردشگر مفيد واقع شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي اسلامي شهر قزوين؛ حکمت اله داودي با تأکيد بر اينکه شوراي اسلامي شهر قزوين حمايت خود را براي تکميل پروژه تا پايان اعمال خواهد کرد، افزود: شوراي شهر همواره علاوه بر اينکه وظايف نظارتي خود را اعمال کرده، شهرداري را در حمايت و اجراي پروژه هاي مهم شهري ياري رسانده و اين رويکرد همچنان ادامه خواهد داشت.

اين عضو شورا احداث پارک مسافر در مجاورت بوستان باراجين را اقدامي مهم براي جذب گردشگر و حضور بيشتر آنان براي استفاده از فضاي موجود برشمردو افزود: اين پروژه به مکاني جاذب سفر براي گردشگران و مسافراني تبديل خواهد شد که قصد سفر به شمال و غرب کشور را دارند.

داودي شرط لازم براي معرفي هرچه بيشتر پروژه دهکده طبيعت را تبليغات به موقع کاربردها و جذابيتهاي آن در مسيرهاي مواصلاتي استان دانست و افزود: اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين مصمم به اجراي پروژه هاي مختلف تفريحي، گردشگري و خدماتي هستند، چراکه با احداث و تکميل آنها مردم به نفع مي رسند.

وي يادآورشد: با تکميل و اجراي پروژه تفريحي، آموزشي و خدماتي دهکده طبيعت در سال آتي، وسعت بخش گردشگري

تصاویر مرتبط