دیدار رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار با دادستان استان قزوین به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه