1397.11.13 - مراسم بزرگداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی - سالن مفاخر شهرداری قزوین