97/11/10سومین همایش تجلیل از خیرین موسسه راه فرشتگان آسمانی