افتتاحیه ایستگاه آتش نشانی شماره 10 شهرک اندیشه با حضور مدیران ارشد استانی و شهری