دیدار مردمی فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با شهروندان