مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهر در سال 1402 ملک خانم طاهرمنش 1402/5/10-مصوبه 169
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهر در سال 1402 ملک آقای رحمانی1402/5/10 - مصوبه 168
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهر درسال 1402 ملک آقای علیزاده 1402/5/10-مصوبه 167
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهری در سال 1402 ملک آقای رحیم لو 1402/5/10-مصوبه 166
مصوبه- هزینه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک آقای یوسفی 1402/5/10-مصوبه 165
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهر در سال 1402 بای ملک آقای خدابخشی 1402/5/1-مصوبه 164
مصوبه- توافق شهرداری با آقای کشاورز سیاه پوش 1402/5/10-مصوبه 163
مصوبه- توافق شهرداری با خانم وهابی و آقای غیاثوند 1402/5/10-مصوبه 162
مصوبه- مساعدت در هزینه های اعزام به اردوهای راهیان نور 1402/5/8-مصوبه 158
مصوبه- تعرفه قطع اشجار و خسارات وارده به فضای سبز 1402/5/8-مصوبه 157
مصوبه- مساعدت در هزینه های جاری به برگزاری مراسم آینی و مذهبی تعزیه در خانه موزه شهید بابایی 1402/4/27-مصوبه 153
مصوبه- توافق شهرداری با خانم حاج علی اکبریو آقایان حسام پور 1402/4/27-مصوبه 150
مصوبه- تعیین ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک آقای کیماسی سلخوری 1402/4/27-مصوبه 149
مصوبه- توافق شهرداری با آقای کاکاوند1402/4/27-مصوبه 148
مصوبه- توافق شهرداری با خانم تفنگچی 1402/4/27-مصوبه 147
مصوبه- انجام مدیریت بر حمل مصالح توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین 1402/4/25-مصوبه 146
مصوبه- اصلاح بودجه ردیف ساختمان و محوطه تئاتر شهر 1402/4/25-مصوبه 145
مصوبه- تعیین تکلیف دهکده طبیعت 1402/4/25-مصوبه 144
مصوبه- شورای نامگذاری معابر شهر قزوین1402/4/25-مصوبه 143
مصوبه- توافق با آقایان خرقانی و حسین پور 1402/4/25-مصوبه 142
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 99 نتیجه

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- توافق شهرداری با آقای وثوقیان 1401/12/23-مصوبه 317
مصوبه - توافق شهرداری با آقایان: برادران- وحدانی و خانمها: وحدانی -چیت ساز و برادران 1401/12/23-مصوبه 316
مصوبه- تخفیف قدرالسهم شهرداری در جهت حمایت از غرفه داران فرهنگی -اساتید -هنرمندان در سرای سعدالسلطنه 1401/12/22-مصوبه 312
مصوبه -بهاء خدمات بازدید از باغ وحش رباتیک 1401/12/21-مصوبه 311
مصوبه- شورای نامگذاری 140112/16-مصوبه 310
مصوبه- توافق شهرداری با آقای انبوهی 1401/12/16-مصوبه 309
مصوبه- واگذاری اذن در انتفاع یک قطعه زمین در منطقه گردشگری باراجین به سازمان هواشناسی استان قزوین 1401/12/16-مصوبه 308
مصوبه- اجاره دو فروشگاه و دو محل جهت استقرار فودکار سیار در پارکینگ بام قزوین 1401/12/16-مصوبه 307
مصوبه- مجموعه پیست پرش در آسمان و سورتمه ریلی و فروشگاههای جانبی و ... 1401/12/16-مصوبه 306
مصوبه- اعمال تسهیلات تشویقی در رابطه با خسارات تاخیر تادیه کلیه اسناد نکول شده 1401/12/28-مصوبه 305
مصوبه- توافق شهرداری با آقای نوروزی 1401/12/17-مصوبه 286
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی معاونت خدمات شهری و سازمانهای وابسته در سال 1401- 1401/12/14-مصوبه 304
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبارات پروژه ه های عمرانی در بودجه سال1401 - 1401/12/14-مصوبه 303
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبارات هزینه های جاری شهرداری قزوین در بودجه سال 1401/10/9-مصوبه 302
مصوبه- تامین بخشی از هزینه های زائرین راهیان نور 1401/12/14-مصوبه 301
مصوبه- توافق شهرداری با آقای افشار نجفی1401/12/14-مصوبه 296
مصوبه- توافق شهرداری با آقای نجفی1401/12/14-مصوبه 295
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ذوالقدر 1401/12/14-مصوبه 294
مصوبه- جذب سرمایه گذار جهت نوسازی و بهسازی ناوگان تاکسیرانی 1401/12/7-مصوبه 293
مصوبه -واگذاری یک قطعه به منظور پرداخت مطالبات شرکت بهسازان1401/12/7 مصوبه 292
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 21 - 40 از 246 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160