مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- خرید ، حمل و باراندازی مصالح اساس شکسته کوهی بصورت ترک تشریفات با شرکت کوهسان راه قزوین1401/7/12-مصوبه 174
مصوبه- انعقاد قرارداد با ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر و دریافت 2 درصد از هزینه های سفر 1401/7/12-مصوبه 173
مصوبه- بهای خدمات در اختیار قراردادن تصاویر دوربین های نظارتی مرکز کنترل ترافیک شهرداری 1401/7/12 -مصوبه 172
مصوبه-توافق با شرکت هواپیمایی خدمات ویژه 1401/7/12-مصوبه 171
مصوبه- توافق شهرداری با آقای حسین بختیاری 1401/7/12-مصوبه 170
مصوبه- تغییر کاربری و تفکیک قسمتی از موقوفه آقا جمال وزیر قزوینی 1401/7/12-مصوبه 169
مصوبه-تایید عوارضات و بهاء خدمات شهرداری جهت ارائه شورای عالی استانها1401/7/10-168
مصوبه- تمدید اخذ پروانه ساختمان 1401/7/10-مصوبه 167
مصوبه- سهام شرکت عمران و مسکن ساز استان قزوین 1401/7/10-مصوبه 166
مصوبه- افتتاح حساب درآمد و هزینه جهت سازمان پارکها و فضای سبز در بانک مهر ایران1401/7/10-مصوبه 165
مصوبه- خرید 18 دستگاه اتوبوس 1401/7/10-مصوبه 164
مصوبه -نرخ کرایه اتوبوس درون شهری در سال 1401-1401/7/10-مصوبه 163
مصوبه -هزینه ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری 1401/7/2-مصوبه 162
مصوبه- تخصیص اعتبار جهت بازسازی و ترمیم سخت افزار و نرم افزار دوربینهای سطح شهر ناشی از اغتشاشات و ناآرامیهای اخیر 1401/7/2-مصوبه 161
مصوبه-تجلیل از ایثارگران و جانبازان از محل اعتبارات استانی 1401/6/29-مصوبه 158
مصوبه- توافق شهرداری با آقای خالقی 1401/6/27 مصوبه 154
مصوبه- توافق شهرداری با آقای خبازان 1401/6/27-مصوبه 155
مصوبه- توافق شهرداری با آقای موسوی 1401/6/27-مصوبه 153
مصوبه- توافق با وراث مرحوم آقای فلاح 1401/3/31-مصوبه 152
مصوبه- ایجاد بازارچه دائمی 1401/6/15-مصوبه 151
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 121 - 140 از 247 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160