مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان و خانمها گرامی -بابایی و عبدوی 1401/3/10-مصوبه 51
مصوبه- توافق شهرداری با اقای شیرازی و حاجی کریمی1401/3/8 -مصوبه 47
مصوبه- توافق شهرداری با آقای چگینی 1401/2/27-مصوبه 45
مصوبه- محاسبه و اخذ هزینه های صدور پروانه ساختمانی شورای هماهنگی با مواد مخدر بر مبنای تعرفه های سال 1400 -مصوبه 44
مصوبه- اجاره بهای کیوسکها و برخی مستغلات تجاری شهرداری 1401/2/25-مصوبه 43
مصوبه- بهره مندی از هدیه خوش حسابی از آقای دهقانی نژاد 1401/2/25-مصوبه 42
مصوبه- مساعددت نقدی به مسجد خاتم الانبیاء (ص) 1401/2/20-مصوبه 41
مصوبه- توافق شهرداری با آقای کشاورز مسلم 1401/2/20 مصوبه 40
مصوبه- درخواست دفاتر زیارتی شهرستان قزوین مبنی بر معافیت از پرداخت عوارض کسب و پیشه پسماند به دلیل عدم فعالیت 1401/2/20-مصوبه 39
مصوبه- مساعدت به انجمن حمایت از بیماران ام اس 1401/2/20-مصوبه 38
مصوبه- استمهال تسهیلات دریافتی به نام پیمانکاران سازمانهای شهرداری به مدت یکسال 1401/2/20-مصوبه 37
مصوبه- کمک به عوامل اجرایی ساماندهی و شناسایی و طرح اتباع خارجی 1401/2/20-مصوبه 36
مصوبه- بهای خدمات اتباع افغانی 1401/2/11-مصوبه 34
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان حسنی و احمدی نیا 1401/2/11-مصوبه 33
مصوبه- تعرفه خدمات سازمان فرهنگی - ورزشی 1401/2/11-مصوبه- 32
مصوبه- تخفیف خوش حسابی به آقای شایان 1401/2/6-مصوبه 30
مصوبه- توافق شهرداری با خانم قافله باشی و آقای اسمعیلی 1401/2/6 مصوبه 27
مصوبه- اجاره بهاء کیوسکها و برخی مستغلات تجاری شهرداری 1401/2/6-مصوبه 28
مصوبه- واگذاری پروژه حفظ و نگهداری مجموعه دهکده طبیعت به شرکت فرزین گل قزوین 1401/2/4-مصوبه 26
مصوبه- معرفی نمایندگان شورا در کمیته راهبردی شهر هوشمند شهرداری قزوین 1401/2/4 - مصوبه 25
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 61 - 80 از 95 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160