مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه و اعیان ملک آقای سمائی 1402/7/18-مصوبه 288
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ساجدی پور1402/9/12-مصوبه 285
مصوبه- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه و اعیان پلاک متعلق به سپاه پاسدران1402/9/5-مصوبه 284
مصوبه- عقدقرارداد با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان 1402/8/25-مصوبه 281
مصوبه- مساعدت به اردوی راهیان نور 1402/8/23-مصوبه 278
مصوبه- مساعدت به جشنواره بین المللی تئاتر دینی صاحبدلان 1402/8/23-مصوبه 276
مصوبه- مساعدت به کنگره 3000 شهید استان 1402/8/23-مصوبه 275
مصوبه- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک آقایان نصری از مسکونی به تجاری 1402/8/23-مصوبه 274
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان لطفی 1402/8/23-مصوبه 273
مصوبه- تعیین تکلیف وضعیت اتوبوسهای اسکانیا و شهاب 1402/8/21-مصوبه 269
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبارات پروژه های عمرانی سازمان آرامستان 1402/8/21-مصوبه 268
مصوبه- توافق شهرداری با آقای رئوفیان و شرکاء1402/8/21-مصوبه 265
مصوبه- واگذاری 2 قطعه زمین به شرکت راهسازی و عمران ایران در ازای مطالبات پروژه کمربندی آیت اله باریک بین1402/8/9-مصوبه 260
مصوبه- توافق شهرداری باآقای میرزا شاعری و شرکاء1402/8/9-مصوبه 259
مصوبه- خرید سه دستگاه نمک پاش مکانیزه و 6 تیغه برف روب 1402/8/7-مصوبه 256
مصوبه- مبالغ دریافتی از صدور اوراق گواهی حق تقدم در بهره برداری و انتفاع از پارکینگ عمومی 1402/8/7-مصوبه 255
مصوبه- تدوین برنامه راهبردی عملیاتی توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری در قالب اطلس جامع سرمایه گذاری 1402/8/2-مصوبه 254
مصوبه- ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی مربوط به ملک آقای حکیمیان1402/8/2-مصوبه 253
مصوبه- مساعدت به هیات امناء مسجد آقا سیدعلی به منظور تعمییر و مرمت سرویس بهداشتی مسجد 1402/8/2-مصوبه 252
مصوبه- تمدید اجاره بها یک باب ساختمان اداری جهت استقرار ناحیه 2 اداره ثبت و اسناد و املاک 1402/8/2-مصوبه 251
نمایش 121 - 140 از 293 نتیجه

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه-بهای خدمات تعیین و تغییر کاربری در سال 1402 -1401/11/27 -مصوبه 276
مصوبه- توافق شهرداری با آقای دوستی نسب 1401/12/25-مصوبه 337
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند 1401/12/25-مصوبه 336
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی 1401/12/23 - مصوبه 335
مصوبه- تامین ناوگان برای خطوط اتوبوسرانی شهری محمدیه و مهرگان به قزوین و بالعکس 1401/12/23-مصوبه 334
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی سازمان زیبا سازی 1401/12/23-مصوبه 333
مصوبه- افزایش هزینه اسکان در زائر سرای کارکنان شهرداری قزوین 1401/12/23-مصوبه 332
مصوبه- خرید دستگاه نوین تصفیه شیرابه زباله 1401/12/23-مصوبه 330
مصوبه - تهیه و توزیع ارزاق بین نیازمندان تا سقف ده میلیارد ریال 1401/12/23-مصوبه 329
مصوبه- پرداخت بدهی مالیاتی تعاونی مصرف کارکنان شهرداری 1401/12/23-مصوبه 328
مصوبه- خرید ده دستگاه خودروی فوتون دیزل 1401/12/23-مصوبه 327
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 326
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند1401/12/23-مصوبه 325
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهدوست 1401/12/23-مصوبه 324
مصوبه- اعطای رایگان در اذن انتفاع سرای بهشتیان 1401/12/23-مصوبه 323
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 322
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان صالحی و قادر1401/12/23-مصوبه 321
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 1401-1401/12/23 مصوبه 320
مصوبه- توافق شهرداری با آقای صادقین1401/12/23-مصوبه 319
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان شیرازی و کریمی 1401/12/23-مصوبه 318
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 246 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160