مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه- عوارض دیوار کشی و فنس کشی در سال -1402/11/10 -مصوبه 366
مصوبه- تقسیط عوارض و بهای خدمات در سال 1403-مصوبه 365
مصوبه- مشارکت شهروندان در انجام پروژه های عمرانی 1402/11/10-مصوبه 363
مصوبه- بهای خدمات فنی و کارشناس در سال 1403-1402/11/10-مصوبه 361
مصوبه- تسهیلات تشویقی تا سقف 25 درصد برای مودیان بهای خدمات پسماند 1402/11/8-مصوبه 360
مصوبه- ارزش معاملاتی مورد معامله برای عوارضات و بهاء خدمات سال 1403 -1402/11/8-مصوبه 359
مصوبه- افزایش اجاره بهاء بازارچه هنر و تجربه در سال 1403 -1402/11/8-مصوبه 357
مصوبه -مساعدت به بنیاد بین المللی غدیر 1402/11/8 -مصوبه356
مصوبه- نحوه محاسبه و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با زمین متعلق به آقای خلیلی 1402/11/8-مصوبه 355
مصوبه- تعرفه ورودی بوستان باراجین در سال 1403-1402/11/8
مصوبه- ساخت مسکن تحت عنوان پروژه هادی آباد در قالب ترک تشریفات با اداره کل مسکن و انقلاب اسلامی1402/11/8-مصوبه 353
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان کاکاوند و حسینی1402/11/8-مصوبه 352
مصوبه- خرید المان های نوروزی از شرکت ایده آرا 1402/11/1-مصوبه 351
مصوبه- انعقاد قرارداد با مدیریت خدمات و منابع بنیاد تعاون فراجا1402/11/1-مصوبه 350
مصوبه- توافق با شرکت سازه پایدار لوتوس ایرانیان آقای دژاگاه1402/11/1-مصوبه 349
مصوبه- مساعدت به ستاد مردمی اعتکاف استان 1402/10/26-مصوبه 348
مصوبه- فهرست کمک عمرانی به 119 مسجد شهر قزوین 1402/10/26-مصوبه 347
مصوبه-توافق شهرداری با آقایان مرادی1402/8/25-مصوبه 346
مصوبه- توافق شهرداری با آقای مافی فرد 1402/10/26-مصوبه 345
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در خصوص ملک خانم امام و شرکاء 1402/10/26-مصوبه 344

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه-بهای خدمات تعیین و تغییر کاربری در سال 1402 -1401/11/27 -مصوبه 276
مصوبه- توافق شهرداری با آقای دوستی نسب 1401/12/25-مصوبه 337
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند 1401/12/25-مصوبه 336
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی 1401/12/23 - مصوبه 335
مصوبه- تامین ناوگان برای خطوط اتوبوسرانی شهری محمدیه و مهرگان به قزوین و بالعکس 1401/12/23-مصوبه 334
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی سازمان زیبا سازی 1401/12/23-مصوبه 333
مصوبه- افزایش هزینه اسکان در زائر سرای کارکنان شهرداری قزوین 1401/12/23-مصوبه 332
مصوبه- خرید دستگاه نوین تصفیه شیرابه زباله 1401/12/23-مصوبه 330
مصوبه - تهیه و توزیع ارزاق بین نیازمندان تا سقف ده میلیارد ریال 1401/12/23-مصوبه 329
مصوبه- پرداخت بدهی مالیاتی تعاونی مصرف کارکنان شهرداری 1401/12/23-مصوبه 328
مصوبه- خرید ده دستگاه خودروی فوتون دیزل 1401/12/23-مصوبه 327
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 326
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند1401/12/23-مصوبه 325
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهدوست 1401/12/23-مصوبه 324
مصوبه- اعطای رایگان در اذن انتفاع سرای بهشتیان 1401/12/23-مصوبه 323
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 322
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان صالحی و قادر1401/12/23-مصوبه 321
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 1401-1401/12/23 مصوبه 320
مصوبه- توافق شهرداری با آقای صادقین1401/12/23-مصوبه 319
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان شیرازی و کریمی 1401/12/23-مصوبه 318
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 246 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160