شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

در حكمي از سوي معاون شهردار قزوين؛

معاون جديد سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين منصوب شد

افشار به عنوان معاون جديد سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري و ذوالقدر به عنوان مدير مرکز معاينه فني خودرو شهرداري منصوب شدند.

 

در حكمي از سوي معاون اداري و مالي شهرداري قزوين، حسنعلي افشار با توجه به تعهد، تخصص و تجارب و به پيشنهاد معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري به سمت معاون سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري منصوب شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ در اين حكم آمده است؛ اميد است با اتکال به ايزد متعال و بهره گيري از تمامي امکانات و ظرفيت هاي موجود و با سرلوحه قرار دادن اهداف سازماني و توکا و تلاش در انجام وظايفي که به عهده گرفته ايد، مجدانه کوشش کنيد.
همچنين در حكم ديگري از سوي معاون اداري و مالي شهرداري قزوين؛ ابوالفضل ذوالقدر با حفظ پست سازماني به عنوان مدير مرکز معاينه فني خودروي سازمان اتوبوسراني شهرداري قزوين منصوب و جايگزين حسنعلي افشار شد.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط