دوشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

نصرتي، شهردار قزوين خبر داد؛

طراحي اتوبوس ويژه جانبازان و معلولان در قزوين

يک دستگاه اتوبوس ويژه و متناسب با وضعيت جانبازان و معلولان تا يک ماه آينده در قزوين به بهره‌برداري مي‌رسد و در صورت مناسب بودن مي‌تواند به توليد انبوه برسد.


  شهردار قزوين از طراحي و تجهيز يک دستگاه اتوبوس ويژه و متناسب با وضعيت جانبازان و معلولان در اين شهر خبر داد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومي استانداري قزوين، مسعود نصرتي اظهار کرد: مسائل و مشکلات جانبازان در زمينه امور شهري در دستور کار قرار گرفته و در اين زمينه گرچه هنوز نقاط ضعفي وجود دارد اما اصلاحاتي نيز طي اين مدت به انجام رسيده است.
وي از طراحي و تجهيز يک دستگاه اتوبوس ويژه و متناسب با وضعيت جانبازان و معلولان خبر داد و گفت: اين اتوبوس تا يک ماه آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و در صورت مناسب بودن مي‌تواند به توليد انبوه برسد.
شهردار قزوين در اين جلسه همچنين از آماده‌سازي دو بوستان ديگر متناسب با وضعيت جانبازان تا پايان سال جاري در سطح اين شهر خبر داد.
 
پايان پيام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شهردار قزوين خبر داد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طراحي اتوبوس ويژه جانبازان و معلولان در قزوين
شهردار قزوين از طراحي و تجهيز يک دستگاه اتوبوس ويژه و متناسب با وضعيت جانبازان و معلولان در اين شهر خبر داد.
خبرگزاري فارس: طراحي اتوبوس ويژه جانبازان و معلولان در قزوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرگزاري فارس از قزوين به نقل از اداره‌کل روابط عمومي استانداري قزوين، مسعود نصرتي اظهار کرد: مسائل و مشکلات جانبازان در زمينه امور شهري در دستور کار قرار گرفته و در اين زمينه گرچه هنوز نقاط ضعفي وجود دارد اما اصلاحاتي نيز طي اين مدت به انجام رسيده است.
وي از طراحي و تجهيز يک دستگاه اتوبوس ويژه و متناسب با وضعيت جانبازان و معلولان خبر داد و گفت: اين اتوبوس تا يک ماه آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و در صورت مناسب بودن مي‌تواند به توليد انبوه برسد.
شهردار قزوين در اين جلسه همچنين از آماده‌سازي دو بوستان ديگر متناسب با وضعيت جانبازان تا پايان سال جاري در سطح اين شهر خبر داد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930924000655#sthash.LZXMhiHy.dpuf

شهردار قزوين خبر داد
طراحي اتوبوس ويژه جانبازان و معلولان در قزوين
شهردار قزوين از طراحي و تجهيز يک دستگاه اتوبوس ويژه و متناسب با وضعيت جانبازان و معلولان در اين شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين به نقل از اداره‌کل روابط عمومي استانداري قزوين، مسعود نصرتي اظهار کرد: مسائل و مشکلات جانبازان در زمينه امور شهري در دستور کار قرار گرفته و در اين زمينه گرچه هنوز نقاط ضعفي وجود دارد اما اصلاحاتي نيز طي اين مدت به انجام رسيده است.
وي از طراحي و تجهيز يک دستگاه اتوبوس ويژه و متناسب با وضعيت جانبازان و معلولان خبر داد و گفت: اين اتوبوس تا يک ماه آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و در صورت مناسب بودن مي‌تواند به توليد انبوه برسد.
شهردار قزوين در اين جلسه همچنين از آماده‌سازي دو بوستان ديگر متناسب با وضعيت جانبازان تا پايان سال جاري در سطح اين شهر خبر داد.

 

تصاویر مرتبط