چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

محمدحسيني، سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري قزوين تاکيدکرد؛

ضرورت ارتقاء آگاهي مردم از وظايف سازمان پايانه‌هاي مسافربري قزوين

شهروندان قزويني نسبت به وظايف سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين کم اطلاع هستند و برنامه‌هاي اين سازمان را با اداره کل حمل و نقل و پايانه‎هاي استان اشتباه مي‌گيرند.

علي محمدحسيني، سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: شهروندان قزويني نسبت به وظايف سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين کم اطلاع هستند و برنامه‌هاي اين سازمان را با اداره کل حمل و نقل و پايانههاي استان اشتباه مي‌گيرند.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني افزود: برخي از شهروندان با اشتباه گرفتن وظايف اين سازمان با اداره کل حمل و نقل و پايانههاي استان باعث مي‌شود تاثير نامطلوبي در افکار شهروندان در کيفيت ارائه خدمات ايجاد شود.

محمدحسيني اظهار کرد: شهروندان قبل از هر قضاوتي در ارائه خدمات بايد وظايف هر سازمان را دقيق بدانند و ارتقاء آگاهي شهروندان از وظايف اين سازمان ضروري است.

اين مسوول بيان کرد: اهداف اصلي اين سازمان حفظ، نگهداري، اداره امور پايانه‌ها، تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش‌هاي پيشرفته و متناسب با افزايش جمعيت و در صورت لزوم، احداث پايانه‌ها و غرفه‌هاي جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر است و مسئوليت صدور بليط اتوبوس، نوع و کيفيت ناوگان به عهده اداره کل حمل و نقل پايانه هاي استان مي باشد.

وي افزود: تلاش ما در اين سازمان بر اين است که با استفـاده از نظرات كارشناسان مجرب و الگوبرداري درست از پايانه‌هاي مسافربري شهرهاي ديگر، وضعيت مطلـوبي را بـراي شهروندان و همکاران حوزه صنعت حمل و نقل ايجاد کنيم.

سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين اظهار کرد: اين سازمان از جايگاه مهمي با توجه به اهميت کيفيت تردد و حمل و نقل برخوردار است و بر اين اساس اين مجموعه در تلاش است تا از همه توان و ظرفيت‌ها براي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان استفاده کند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط