یکشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

محمدحسيني، سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري قزوين خبر داد؛

مراحل پاياني تملک پروژه احداث پايانه نسيم شمال قزوين

تملک اراضي مورد نياز براي احداث پايانه نسيم شمال قزوين در مراحل پاياني قرار دارد.

 

علي محمدحسيني، سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: تملک اراضي مورد نياز براي احداث پايانه نسيم شمال قزوين در مراحل پاياني قرار دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني افزود: براي احداث پايانه نسيم شمال قزوين در حال پيگيري تملک اراضي مورد نياز هستيم که هم اکنون در مراحل پاياني کار قرار دارد.
وي بيان کرد: عمليات عمراني پروژه احداث پايانه نسيم شمال شهر قزوين بعد از پايان مراحل تملک آغاز خواهد شد و با احداث اين پايانه، تمام سفرهاي شمال کشور به اين پايانه انتقال يافته و بار ترافيکي درون شهري کاهش مي‌يابد.
محمد حسيني گفت:پايانه نسيم شمال قزوين در زميني به مساحت 37هزار مترمربع در بلوار ميرزا كوچك خان، تقاطع نسيم شمال احداث خواهد شد.
وي افزود: احداث اين پايانه با توجه به كاهش بار ترافيكي ميدان 22 بهمن و همچنين مقاصد شمال و شمال غرب كشور در دستور كار قرار گرفته است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط