سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

شعباني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين:

سفرهاي شمال کشور به پايانه نسيم شمال قزوين انتقال مي‌يابد

پروژه احداث پايانه نسيم شمال شهر قزوين در دست اجراي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين است که با احداث اين پايانه، تمام سفرهاي شمال کشور به اين پايانه انتقال يافته و بار ترافيکي درون شهري کاهش مي‌يابد.

 

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت:پروژه احداث پايانه نسيم شمال شهر قزوين در دست اجراي اين سازمان است که با احداث اين پايانه، تمام سفرهاي شمال کشور به اين پايانه انتقال يافته و بار ترافيکي درون شهري کاهش مي‌يابد.
به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ حسن شعباني در بازديد رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر قزوين به همراه جمعي از مديران شهرداري قزوين از روند عمليات عمراني احداث پايانه نسيم شمال افزود: احداث اين پايانه با توجه به كاهش بار ترافيكي ميدان 22 بهمن و همچنين مقاصد شمال و شمال غرب كشور در زميني در بلوار ميرزا كوچك خان، تقاطع نسيم شمال در دستور كار قرار گرفته است.
شعباني با بيان اين مطلب که احداث پايانه نسيم شمال ضروري مي باشد، بيان کرد: مجوز تملک دو هکتار زمين براي احداث اين پايانه صادر شده و تاکنون چهار هزار متر آن محقق شده است و ادامه اجراي اين طرح در سال جاري در دستور کار قرار دارد.
گفتني است؛ داودي، رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر قزوين به همراه مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري، معاون حمل و نقل و ترافيك، مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك، مدير منطقه يك شهرداري قزوين از محل احداث پايانه نسيم شمال بازديد کردند و از نزديک در جريان کار قرار گرفتند.
در اين بازديد مقرر شد، اراضي مورد نياز در طرح احداث پايانه نسيم شمال از طريق مديريت منطقه يك شهرداري قزوين در دست تملك قرار گيرد و تسطيح و محصور کردن اراضي مورد نياز در اجراي اين طرح در دستور كار سازمان پايانه هاي مسافربري نيز قرار گرفت.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط