سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۹

در فروردين 93 صورت گرفت؛

انعكاس 591 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

خبرگزاري فارس، روزنامه‌ محلي ولايت، هفته‌نامه حديث و روزنامه سراسري مزايده و مناقصه در انعكاس اخبار در فروردين 93 بيشترين همكاري را با مجموعه مديريت شهري قزوين داشتند.

 

با همكاري رسانه‌ها در فروردين ماه سال جاري 591 خبر از شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي در گستره استاني و كشوري انعكاس يافته است.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ با توجه به افزايش همکاري رسانه‌هاي گروهي جهت پوشش اخبار، انعكاس خبر در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري در فروردين93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش؛ در فروردين ماه سال جاري 591 خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري انعكاس يافته است كه خبرگزاري فارس با انعکاس 142، خبرگزاري مهر با 40 و سايت خبري صداي قزوين با 25 خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در فروردين ماه سال جاري با مجموعه شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند.
در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي روزنامه ولايت با 24 خبر و روزنامه صبح وطن قزوين با 11خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در همين مدت داشتند.
بر اساس اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي هفتهنامه حديث با 6خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در همين مدت داشتند.
بر پايه اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري روزنامه مزايده و مناقصه با 3خبر، جمهوري اسلامي با 2خبر و دنياي اقتصاد با يک خبر بيشترين همكاري را با اين مجموعه در فروردين سال جاري داشتند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط