پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

انعقاد تفاهم نامه همکاري بين شهرداري قزوين و شرکت تعاوني شهريار تهران

شهرداري قزوين و شرکت تعاوني شهريار کارکنان شهرداري تهران تفاهم نامه همکاري و تبادل تجربيات امضا کردند.

 

ميدان عامل و اعضاي هيات مديره و مديران ارشد شرکت تعاوني شهريار و صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران ضمن ديدار و گفتگو با شهردار قزوين و رئيس شوراي اسلامي شهر از سعد السلطنه قزوين؛ امامزاده حسين(ع)، دهکده طبيعت بوستان باراجين و تله سي يژ بازديدکردند.
ميدان عامل و اعضاي هيات مديره و مديران ارشد شرکت تعاوني شهريار شامل شرکت هاي عرف ايران، مطالعات جامع حول و نقل و ترافيک، شرکت بازرگاني و بهره برداري کارکنان شهرداري تهران ، شرکت فناوري اطلاعات کارکنان شهرداري تهران، شرکت تهران گشت طلائي، شرکت خودروسرويس شهر، شرکت پيک بادپا شرکت جهان اقتصاد شهريار، شرکت سرويس بيمه شهر، شرکت تيوا پيک، شهرعمران و ساختمان، شرکت حمل و نقل ريلي، شرکت جهان اقتصاد و صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران ضمن ديدار و گفتگو با شهردار قزوين و رئيس شوراي اسلامي شهر از سعد السلطنه قزوين؛ امامزاده حسين(ع)، دهکده طبيعت بوستان باراجين و تله سي يژ بازديدکردند.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ در اين سفر يک روزه که با حضور مديران ارشد شهرداري قزوين برگزار شد شرکت هاي شرکت کننده با ارايه گزارش از روند فعاليت هاي کاري سازمان متبوع خود، پيشنهادهاي خود را براي همکاري متقابل با شهرداري قزوين ارايه کردند.
شايان ذکر است در پايان اين سفر کاري يک روز تفاهم نامه همکاري و تبادل تجربيات بين دو مجموعه منعقد شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط