دوشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

نصرتي، شهردار قزوين:

شعار امسال مکمل سياست هاي اقتصاد مقاومتي است

نامگذاري هفتمين سال اقتصادي با تکيه بر دو مؤلفه عزم ملي و مديريت جهادي توسط مقام معظم رهبري تکميل کننده ابلاغيه 24 ماده‌اي اقتصاد مقاومتي است.


شهردار قزوين گفت: نامگذاري هفتمين سال اقتصادي با تکيه بر دو مؤلفه عزم ملي و مديريت جهادي توسط مقام معظم رهبري تکميل کننده ابلاغيه 24ماده‌اي اقتصاد مقاومتي است.
مسعود نصرتي در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در قزوين اظهار کرد: بومي سازي شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي، بهترين راهکار جهت تحقق اين شعار است که نيازمند همت شبانه روزي مسئولان است.
وي تصريح کرد: نامگذاري هفتمين سال اقتصادي با تکيه بر دو مؤلفه عزم ملي و مديريت جهادي توسط مقام معظم رهبري تکميل کننده ابلاغيه 24 ماده‌اي اقتصاد مقاومتي است که تحقق آن نيازمند عزم و مديريت جهادي مسئولان به دور از تشريفات است.
نصرتي افزود: براي تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ نبايد منتظر اسناد بالا دستي، تهيه آئين نامه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي باشيم، هر دستگاهي در حيطه وظيفه و اهداف تعريف شده مجموعه خويش در جهت بومي سازي اين شعار اقدام کند.
وي با بيان اين مطلب که تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ نيازمند يک عزم و باور دروني است، گفت: بايد به اين باور برسيم که مي‌توانيم در حوزه اجرايي خويش کارهاي اساسي انجام دهيم.
نصرتي افزود: يکي از دلايل تحقق نيافتن شعارهاي سال‌هاي گذشته پرداختن به مسائل تشريفاتي اين شعارها بود، در همين راستا مجموعه مديريت شهري قزوين در سال 93 فقط يک جلسه با موضوع شعار اقتصاد و فرهنگ برگزار مي کند آن هم به منظور احياي باور و اعتقادي قلبي جهت تحقق اين شعار است.
وي تصريح کرد: از ابتداي سال 93 مجموعه مديريت شهري در جهت عملياتي کردن شعار اقتصاد و فرهنگ تلاش کرده و برنامه‌هاي خود را بر مبناي اين شعار در شهر قزوين پياده مي کند.
نصرتي با تأکيد بر اينکه بايد فکر توليد و بهره‌وري را پرورش دهيم، گفت: براي عملي شدن پيام نوروزي مقام معظم رهبري در استان بايد اقداماتي از جمله برنامه‌ريزي اقتصادي، تعيين اولويت‌ها، واقع‌نگري و نياز‌سنجي واقعي در درون استان، کاهش هزينه‌هاي بي‌مورد ، نهادينه کردن فرهنگ کار و تلاش صورت گيرد.

پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط