چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين:

نظارتي براي استفاده رانندگان از صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري صورت نمي‌گيرد

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: بيشتر رانندگان سواري کرايه‌هاي برون شهري مجاز از ارائه صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري خودداري مي‌کنند و در اين زمينه نظارت دقيقي وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني با بيان اينکه دريافت صورت وضعيت‌هاي مسافري جاده‌اي برون شهري طبق قانون بايد از طريق اداره‌کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين نظارت و پيگيري شود، گفت: مکاتبات زيادي در اين رابطه صورت گرفته است که متاسفانه تاکنون هيچ نتيجه مطلوبي در اين زمينه نگرفتيم.

اين مسوول بيان کرد: رانندگان با استفاده از صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري بايد مبلغي را به عنوان عوارض صورت وضعيت پرداخت کنند که برخي از رانندگان به دليل پرداخت نکردن از استفاده از اين صورت وضعيت‌ها خودداري مي‌کنند.

وي با بيان اينکه 90 درصد سواري کرايه‌هاي برون شهري مجاز آبيک، تاکستان، الموت شرقي و الموت غربي صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري ارائه نمي‌کنند، افزود: همچنين 80 درصد سواري کرايه‌هاي برون شهري مجاز بوئين‌زهرا، لاهيجان و تهران و 20درصد ساير سواري کرايه‌هاي برون شهري صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري ارائه نمي‌کنند.

وي توضيح داد: 5درصد از درآمدهاي حاصل از صورت وضعيت‌هاي مسافري جاده‌اي برون شهري به شهرداري براي ساخت و توسعه پايانه‌ها و ايستگاه‌ها و ارائه خدمات به شهروندان است که متاسفانه اين موضوع به طور کامل محقق نمي شود.

محمدحسيني گفت: صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري برگه‌اي است که اطلاعات مسافر از جمله نام و نام خانوادگي در آن ثبت مي‌شود که در بروز هر گونه حادثه، موارد مورد نياز به صورت قانوني پيگيري شود.

وي گفت: متاسفانه برخي از شهروندان از پر کردن صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري آگاهي ندارند و با مواجه شدن حادثه با مشکل روبرو مي‌شوند.

محمد حسيني توضيح داد: صورت وضعيت مسافري فرمي است که طرح آن توسط وزارت راه و ترابري(سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) تهيه و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي چاپ مي‌شود و پس از وصول، حق تمبر آن به ميزان هزار ريال براي حمل مسافر جاده‌اي در اختيار شرکت‌هاي مسافربري قرار داده مي‌شود تا در مسافت‌هاي بالاي 20کيلومتر از آن استفاده مي‌شود.

وي ادامه داد: استفاده از صورت وضعيت مسافري بر اساس ماده 5 قانون الزام از سوي شرکت‌هاي مسافربري اجباري مي‌باشد و در صورت عدم استفاده، تخلف شرکت در کميسيون ماده 5 که در استان‌ها تشکيل مي‌شود، مطرح شده تا با آنان برخورد قانوني به عمل آيد.

اين مسوول افزود: بر اساس ماده 6 قانون ياده شده چنانچه رانندگان بدون داشتن صورت وضعيت مسافربري نسبت به جابجايي مسافر اقدام کنند و يا مسافر همراه آنان با مشخصات مسافريني که در صورت وضعيت قيد شده است مطابقت نداشته باشد، عمل آنان تخلف محسوب مي‌شود و پليس راه موظف است با صدور برگه اخطاريه آنها را جريمه کند و تخلف آنان را در دفترچه کار ثبت کند.  

اين مسوول با تصريح اينکه مسافران موضوع استفاده رانندگان وسايط نقليه مسافربري از صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري را براي تامين امنيت خود جدي بگيرند، گفت: استفاده رانندگان وسايط نقليه مسافربري از صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري براي امنيت مسافران در زمان سفر يکي از دغدغه‌هاي اين مجموعه است که علاوه بر نظارت اين مجموعه، خود مسافران بايد اين موضوع را جدي بگيرند.

وي تصريح کرد: پر کردن صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري در راستاي رفاه شهروندان است که در مواقع مورد نياز از مزاياي آن به صورت قانوني استفاده کنند.

محمدحسيني گفت: شهروندان بايد در زمان استفاده از وسايط نقليه مجاز براي سفرهاي برون شهري به خصوص سواري کرايه‌هاي مجاز از رانندگان بخواهند تا اطلاعات مورد نياز صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري را ثبت کنند.

پايان پيام