دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين:

انتقال ماشين‌هاي برون شهري و بين شهري به پايانه نسيم شمال بر عهده اداره‌کل حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين است

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: انتقال ماشين‌هاي برون شهري و سواري کرايه‌هاي مجاز بين شهري مستقر در دور ميدان 22 بهمن به پايانه نسيم شمال بر عهده اداره‌کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين است.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني افزود: اين سازمان ابزار قانوني براي انتقال ماشين‌هاي برون شهري و سواري کرايه‌هاي مجاز برون شهري مستقر در دور ميدان 22 بهمن به پايانه نسيم شمال  ندارد و بايد اداره‌کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين اين اقدام را از طريق مراحل قانوني خود عملي کند.

وي با اشاره به اينکه ساخت و توسعه پايانه‌ها از وظايف اصلي اين سازمان است، تصريح کرد: اين سازمان هيچ مسووليتي براي انتقال ماشين‌هاي برون شهري  لاهيجان، رشت، گيلان و لوشان و همچنين سواري کرايه‌هاي مجاز بين شهري کوهين، محمودآباد، نظام‌آباد، ناصرآباد، حسين‌آباد، آق‌بابا و بشر به پايانه نسيم شمال ندارد و ابزار قانوني اين کار بر عهده اداره‌کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين است.

وي تصريح کرد: در روزهاي پاياني سال گذشته مرحله اول احداث پروژه پايانه مسافربري نسيم شمال واقع در بلوار ميرزا كوچك‌خان مورد بهره‌برداري قرار گرفت تا تمام سفرهاي شمال کشور به اين پايانه منتقل شود و بار ترافيکي درون شهري کاهش ‌يابد اما متاسفانه تاکنون انتقال اين ماشين ها به اين پايانه صورت نگرفته است.

اين مسوول با تاکيد بر اينکه اين سازمان وظيفه اصلي خود را انجام داده است و از اين پس براي تحقق اهداف احداث پروژه پايانه مسافربري نسيم شمال واقع در بلوار ميرزا كوچك خان بايد اداره‌کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان قزوين اقدام کند که تاکنون اقدامي از سوي اين اداره کل صورت نگرفته است.

محمدحسيني با اشاره به بودجه 10ميليارد ريالي براي احداث اين پايانه، اظهار کرد: طبق برنامه‌ريزي مرحله اول پروژه پايانه نسيم شمال شهر قزوين در مساحت 4 هزار و 100مترمربع به بهره برداري رسيد تا ماشين‌هاي برون شهري به مقاصد شمال و شمال غرب كشور به اين پايانه منتقل شوند.

پايان پيام