دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين:

جذب سرمايه‌گذار براي راه‌اندازي مجتمع خدماتي پايانه آزادگان قزوين در حال پيگيري است

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: جذب سرمايه‌گذار براي راه‌اندازي مجتمع خدماتي در قسمت جديد پايانه آزادگان قزوين در حال پيگيري است.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني با بيان اينکه عمليات عمراني پروژه توسعه پايانه آزادگان قزوين به پايان رسيده و اکنون اين پايانه در حال تجهيز شدن به تاسيسات و خدمات است، افزود: مجتمع خدماتي در قسمت جديد پايانه آزادگان قزوين به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و بخش خصوصي براي ارائه خدماتي مانند مکانيکي، کارواش، تعويض روغني و ... اين مجتمع را مجهز خواهد کرد.

وي با بيان اينکه براي پروژه توسعه پايانه آزادگان قزوين در سال جاري 550ميليون تومان اعتبار هزينه خواهد شد، افزود: در سال 95 براي عمليات اجرايي اين پروژه 4ميليارد ريال و در سال 94 براي عمليات اجرايي اين پروژه 3ميليارد ريال بودجه هزينه شده است.

محمدحسيني گفت: امسال 550ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته در سال جاري براي انتقال تاسيسات و خدمات و بهسازي اين پروژه هزينه خواهد شد.

اين مسوول بيان کرد: اقدامات عمراني اين پروژه زيرسازي، آسفالت، حفر سه چاه جذبي براي جذب آب‌هاي سطحي، نصب تاسيسات و نصب نرده‌هاي دور محوطه به پايان رسيده است.

محمدحسيني گفت: پروژه توسعه پايانه آزادگان به منظور افزايش ظرفيت پارکينگ اتوکارها و همچنين ايجاد واحدهاي خدماتي از جمله مکانيکي و تعويض روغني در برنامه کاري قرار گرفته است.

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: با اجراي اين پروژه 8هزار مترمربع زمين به فضاي پايانه آزادگان شهر قزوين افزوده خواهد شد.

محمدحسيني اضافه کرد: توسعه پايانه آزادگان شهر قزوين در راستاي افزايش ارائه خدمات به شهروندان در برنامه کاري قرار گرفته است.

پايان پيام