پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين خبر داد؛

تحقق 25درصدي بودجه عمراني سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: 25 درصد از بودجه عمراني اين سازمان در 8 ماهه اول سال جاري محقق شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني با بيان اينکه بودجه عمراني اين سازمان در سال جاري 21ميليارد و 500ميليون ريال است، گفت: بودجه جاري اين سازمان در سال جاري 12ميليارد ريال مي‌باشد که تاکنون 100درصد آن در 8 ماه اول سال جاري  محقق شده است.

وي تصريح کرد: در سال جاري اقدامات عمراني مهمي در اين سازمان در برنامه کاري قرار دارد که اکنون عمليات عمراني پروژه‌هاي سال جاري از پيشرفت خوبي برخوردار است. 

اين مسوول با بيان اينکه اميدواريم ارائه خدمات به شهروندان در زمان‌هاي تعيين شده اجرايي شود، بيان کرد: برنامه‌ريزي توسعه شهري، توسعه کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات، مکانيزه کردن فعاليت‌ها و سيستم‌هاي داخلي سازمان و ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات شهري از سرفصل‌هاي پروژه‌هاي عمراني سال جاري در اين سازمان است.

اين مسوول اضافه کرد: مهم‌ترين پروژه‌هاي عمراني در سال جاري طرح توسعه پايانه آزادگان و بهسازي پايانه مسافربري آزادگان شهر قزوين است.

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين اظهار کرد: تمام تلاش اين سازمان افزايش کيفيت ارائه خدمات به شهروندان مسافر است.

پايان پيام