پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين:

پايانه مسافربري آزادگان قزوين به سيستم جديد دوربين‌هاي مدار بسته مجهز شد

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: پايانه مسافربري آزادگان شهر قزوين به سيستم جديد دوربين‌هاي مدار بسته مجهز شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني افزود: طرح نصب سيستم دوربين‌هاي مدار بسته در پايانه مسافربري آزادگان شهر قزوين با اعتبار 100ميليون تومان اجرايي شده است.

محمدحسيني اظهار کرد: اين پايانه در گذشته به سيستم دوربين‌هاي مدار بسته مجهز بود اما اين سيستم  براي افزايش امنيت بروزرساني و تعويض شده است.

محمدحسيني با تصريح اينکه ارتقاء امنيت و نظارت با بهره‌گيري از تجهيزات لازم نرم‌افزاري از الويت‌هاي اين مجموعه است، بيان کرد: با تجهيز پايانه به سيستم هاي فعال نظارتي علاوه بر ارتقاء شاخص‌هاي امنيتي در هزينه و نيروي انساني نيز صرفه جويي شده است. 

محمدحسيني بيان کرد: رشد و گسترش امکانات رفاهي براي مسافران از مهم‌ترين اولويت کاري اين سازمان است.

پايان پيام