دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري قزوين خبر داد؛

استقرار شرکت مسافربري برون شهري در ايستگاه الموت غربي

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: شرکت مسافربري برون شهري در ايستگاه الموت غربي واقع در بلوار شهيد بهشتي مستقر مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني افزود: امکانات مورد نياز مانند کانکس، آب و برق و غيره براي استقرار شرکت مسافربري برون شهري در ايستگاه  الموت غربي فراهم خواهد شد.

اين مسوول گفت: ايستگاه الموت غربي در بلوار شهيد بهشتي قزوين قرار دارد و به عنوان مبدا حرکت سواري‌هاي کرايه به سمت الموت غربي مي‌باشد و تعداد سواري‌هاي اين ايستگاه 30 دستگاه است.  

وي گفت: هدف اصلي از استقرار شرکت مسافربري برون شهري در ايستگاه  الموت غربي استفاده مسافران از صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري است.

اين مسوول تصريح کرد: پر کردن صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري در راستاي رفاه شهروندان است که در مواقع مورد نياز از مزاياي آن به صورت قانوني استفاده کنند.

محمدحسيني گفت: شهروندان بايد در زمان استفاده از وسايط نقليه مجاز براي سفرهاي برون شهري به خصوص سواري کرايه‌هاي مجاز از رانندگان بخواهند تا اطلاعات مورد نياز صورت وضعيت مسافري جاده‌اي برون شهري را ثبت کنند.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط