چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين:

عمليات اجرايي پروژه توسعه پايانه مسافربري آزادگان قزوين در حال اجراست

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني پروژه توسعه پايانه مسافربري آزادگان قزوين به پايان رسيده و اکنون اين پايانه در حال تجهيز شدن به تاسيسات و خدمات است.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني با بيان اينکه براي پروژه توسعه پايانه مسافربري آزادگان قزوين در سال جاري 550ميليون تومان اعتبار هزينه خواهد شد، افزود: در سال 95 براي عمليات اجرايي اين پروژه 4ميليارد ريال و در سال 94 براي عمليات اجرايي اين پروژه 3ميليارد ريال بودجه هزينه شده است.

وي گفت: امسال 550ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته در سال جاري براي انتقال تاسيسات و خدمات و بهسازي اين پروژه هزينه خواهد شد.

اين مسوول بيان کرد: اقدامات عمراني اين پروژه مانند زيرسازي، آسفالت، حفر سه چاه جذبي براي جذب آب‌هاي سطحي، نصب تاسيسات و نصب نرده‌هاي دور محوطه به پايان رسيده است.

محمدحسيني گفت: ارائه خدمات در مجتمع خدماتي اين پايانه به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و بخش خصوصي تا پايان سال جاري اين مجتمع را براي ارائه خدماتي مانند مکانيکي، کارواش، تعويض روغني و ... مجهز خواهد کرد.

محمدحسيني گفت: پروژه توسعه پايانه مسافربري آزادگان به منظور افزايش ظرفيت پارکينگ اتوکارها و همچنين ايجاد واحدهاي خدماتي از جمله مکانيکي و تعويض روغني در برنامه کاري قرار گرفته است.

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: با اجراي اين پروژه 8هزار مترمربع زمين به فضاي پايانه مسافربري آزادگان شهر قزوين افزوده خواهد شد.

محمدحسيني اضافه کرد: توسعه پايانه مسافربري آزادگان شهر قزوين در راستاي افزايش ارائه خدمات به شهروندان در برنامه کاري قرار گرفته است.

وي بيان کرد: در عمليات اجرايي اين پروژه توسعه ارائه خدمات در فضاهاي تعميرگاه و پارکينگ ديده شده است.

اين مسوول گفت: پيش بيني مي‌شود تا پايان سال جاري اين پروژه مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط