یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري قزوين خبر داد؛

اختصاص550ميليون تومان اعتبار براي پروژه توسعه ترمينال آزادگان قزوين

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: براي ادامه پروژه توسعه ترمينال آزادگان قزوين در سال جاري 550ميليون تومان اعتبار هزينه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني با بيان اينکه در سال 95 براي عمليات اجرايي اين پروژه 4ميليارد ريال و در سال 94 براي عمليات اجرايي اين پروژه 3ميليارد ريال بودجه هزينه شده است، گفت: عمليات عمراني اين پروژه اکنون به پايان رسيده است و 550ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته در سال جاري براي انتقال تاسيسات و خدمات و بهسازي اين پروژه هزينه خواهد شد.

محمدحسيني گفت: پروژه توسعه ترمينال آزادگان به منظور افزايش ظرفيت پارکينگ اتوکارها و همچنين ايجاد واحدهاي خدماتي از جمله مکانيکي و تعويض روغني در برنامه کاري قرار گرفته است.

مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: با اجراي اين پروژه 8هزار مترمربع زمين به فضاي ترمينال آزادگان شهر قزوين افزوده خواهد شد.

محمدحسيني اضافه کرد: توسعه ترمينال آزادگان شهر قزوين در راستاي افزايش ارائه خدمات به شهروندان در برنامه کاري قرار گرفته است.

وي بيان کرد: در عمليات اجرايي اين پروژه توسعه ارائه خدمات در فضاهاي تعميرگاه و پارکينگ ديده شده است.

پايان پيام   

 

تصاویر مرتبط