چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

با حضور اعضاي کميسيون ترافيک شوراي شهر قزوين؛

پروژه‌هاي شاخص سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين مورد بررسي قرار گرفت

جلسه کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور اعضاي شوراي اسلامي، معاون حمل و نقل و ترافيک و مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين در سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ در اين جلسه پروژه‌هاي شاخص اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت و علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين با ارائه گزارشي اعضاي اين جلسه را در جريان آخرين اقدامات اين مجموعه قرار داد.

بر اساس اين گزارش؛ در اين جلسه پروژه توسعه پايانه مسافربري آزادگان و آخرين پيشرفت فيزيکي آن مورد بررسي قرار گرفت و همچنين درباره احداث جايگاه سوخت‌گيري اتوبوس‌هاي بين‌شهري در پايانه مسافربري آزادگان قزوين که اکنون در حال بهره‌برداري است، بحث و گفتگو شد.

بر اساس اين گزارش؛ اين سازمان با اعتبار 300ميليون ريال اقدام به تجهيز سايبان و اختصاص مکان براي سوخت‌گيري اتوبوس‌هاي برون‌شهري در پايانه مسافربري آزادگان قزوين کرده است و از يازدهم مردادماه سال جاري در اين مکان از سوي بخش خصوصي خدمات سوخت‌گيري به اتوبوس‌هاي برون‌شهري در پايانه مسافربري آزادگان قزوين ارائه مي‌شود.

در اين گزارش آمده است؛ موانع و مشکلات اجراي پروژه پايانه نسيم شمال و پيشرفت فيزيکي آن از ديگر موضوعاتي بود که در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد بعد از پايان اين پروژه و بهره‌برداري از مرحله اول آن مابقي زمين‌هاي مورد نياز براي به نتيجه رساندن طرح اصلي تملک شود.

در اين گزارش آمده است؛ طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته پروژه پايانه نسيم شمال در زميني به مساحت 27هزار مترمربع احداث خواهد شد که در مرحله اول از سوي منطقه يک شهرداري قزوين 4هزار و 100مترمربع آن تملک شده است.

بر اساس اين گزارش؛ طبق برنامه‌ريزي، پيش‌بيني مي‌شود عمليات عمراني اين پروژه در مساحت 4هزار و 100مترمربع تا پايان شهريور سال جاري به پايان برسد تا بخشي از اين پايانه در مرحله اول به بهره‌برداري برسد. 

در پايان جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين و مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين از پروژه هاي در حال اجراي اين سازمان بازديد به عمل آوردند و از نزديک در جريان روند اجراي پروژه‌ها قرار گرفتند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط