سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

محمدحسيني، سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري خبر داد؛

پايان 80درصد از عمليات عمراني توسعه پايانه‌ مسافربري آزادگان قزوين

محمدحسيني، سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: مهم‌ترين پروژه عمراني سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين در سال جاري طرح توسعه پايانه مسافربري آزادگان است که اکنون از 80درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار مي‌باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني افزود: امسال طرح توسعه پايانه مسافربري آزادگان به منظور افزايش ظرفيت پارکينگ اتوکارها و همچنين ايجاد واحدهاي خدماتي از جمله مکانيکي و تعويض روغني در برنامه کاري قرار گرفته که عمليات عمراني آن در حال انجام است.

محمدحسيني بيان کرد: در سال جاري براي عمليات اجرايي اين پروژه 4ميليارد ريال بودجه اختصاص پيدا کرده است.

وي بيان کرد: عمليات اجرايي پروژه توسعه پايانه آزادگان شهر قزوين در حال انجام مي‌باشد که تاکنون 80درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.

سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: با پايان اجراي اين پروژه 8هزار مترمربع زمين به فضاي پايانه آزادگان شهر قزوين افزوده خواهد شد.

محمدحسيني اضافه کرد: توسعه پايانه مسافربري آزادگان شهر قزوين در راستاي افزايش ارائه خدمات به شهروندان در برنامه کاري قرار گرفته است.

وي بيان کرد: در عمليات اجرايي اين پروژه توسعه ارائه خدمات در فضاهاي تعميرگاه و پارکينگ ديده شده است.

اين مسوول ادامه داد: اکنون مرحله خاکبرداري، زيرسازي و حصار دور محوطه و ديوارچيني به پايان رسيده است و در حال اجراي عمليات عمراني مسير دسترسي به اين فضا مي‌باشد.

پايان پيام   

 

تصاویر مرتبط