یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۶

پايانه مسافربري جديدي در شهر قزوين احداث مي شود.

تملك دو هكتار از اراضي واقع در بلوار ميرزا كوچك خان براي احداث پايانه هاي مسافربري جديد در شهر قزوين در دست اقدام است.

مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: تملك دو هكتار از اراضي واقع در بلوار ميرزاكوچك خان براي احداث پايانه مسافربري جديد در شهر قزوين توسط شهرداري منطقه يك در دست اقدام است. همچنين مكان موردنظر توسط كارگروه شهرسازي بازديد و طراحي فاز يك پايانه مذكور توسط سازمان خدمات طراحي موردتصويب قرار گرفت.

 

تصاویر مرتبط