سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

محمدحسيني، سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين:

روابط عمومي‌ها نقش محوري در مديريت شهري دارند

روابط عمومي‌ها نقش محوري و حساسي در مديريت شهري دارند و بايد به آنان توجه ويژه شود.

 

 

محمدحسيني، سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: روابط عمومي ها نقش محوري و حساسي در مديريت شهري دارند و بايد به آنان  توجه ويژه شود.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ محمدحسيني در اولين جلسه نشست تخصصي مسوولان روابط عمومي شهرداري قزوين در سال جديد که به ميزباني سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين برگزار شد، افزود: تمامي مديران شهري بايد بستر پوياييِ رروابط عمومي ها را فراهم کنند.
وي باتوجه به اهميت و نقش روابط عمومي‌ها در بدنه هر دستگاه اجرايي، بيان کرد: لازم است تا جايگاه روابط عمومي ها براي تمام مديران دستگاه‌هاي اجرايي به درستي معرفي و شناسانده شود.
محمدحسيني با تاکيد بر اينکه ارتقاي جايگاه روابط عمومي‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي را توانمندتر مي‌کند، گفت: روابط عمومي‌ها مي‌توانند به عنوان بازوي اصلي مديران دستگاه‌ها در دستيابي اهداف سازمان ايفاي نقش کنند.
وي گفت: روابط عمومي‌ها بايد در ابتداي سال جاري براي يک سال برنامه ريزي داشته باشند تا بتوانند نقش خود را براي پيشبرد اهداف ايفاء کنند.
اين مسوول در ادامه با اشاره به وظايف سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين افزود: شهروندان قزويني نسبت به وظايف سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين بي‌اطلاع هستند و برنامه‌هاي اين سازمان را با اداره کل حمل و نقل و پايانههاي استان اشتباه مي‌گيرند.
محمدحسيني افزود: برخي از شهروندان با اشتباه گرفتن وظايف اين سازمان با اداره کل حمل و نقل و پايانههاي استان باعث مي‌شود تاثير نامطلوبي در افکار شهروندان در کيفيت ارائه خدمات ايجاد شود.
محمدحسيني اظهار کرد: شهروندان قبل از هر قضاوتي در ارائه خدمات بايد وظايف هر سازمان را دقيق بدانند و ارتقاء آگاهي شهروندان از وظايف اين سازمان ضروري است.
اين مسوول بيان کرد: اهداف اصلي اين سازمان حفظ، نگهداري، اداره امور پايانه‌ها، تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش‌هاي پيشرفته و متناسب با افزايش جمعيت و در صورت لزوم، احداث پايانه‌ها و غرفه‌هاي جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر است و مسئوليت صدور بليط اتوبوس، نوع و کيفيت ناوگان به عهده اداره کل حمل و نقل پايانه هاي استان مي باشد.
وي افزود: تلاش ما در اين سازمان بر اين است که با استفـاده از نظرات كارشناسان مجرب و الگوبرداري درست از پايانه‌هاي مسافربري شهرهاي ديگر، وضعيت مطلـوبي را بـراي شهروندان و همکاران حوزه صنعت حمل و نقل ايجاد کنيم.
سرپرست سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين اظهار کرد: سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين از جايگاه مهمي با توجه به اهميت کيفيت تردد و حمل و نقل برخوردار است و بر اين اساس اين مجموعه در تلاش است تا از همه توان و ظرفيت‌ها براي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان استفاده کند.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط