بازدید رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از پروژه مجتمع مکانیکی در پایانه مسافربری آزادگان